KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 9°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1016 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZBLIŻENIOWE KINO VISA W SIEWIERZU

1 października 2019 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odwiedzi Zbliżeniowe Kino Visa. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W repertuarze Kina najnowsze Hity!!!: „Angry Birds 2", „Piłsudski" oraz „Na bank się uda". Właśnie wystartowała przedsprzedaż biletów on-line. Repertuar wraz z linkami do przedsprzedaży znajduje się na stronie: https://kino.visa.pl/trasa_kina/szczegoly/401

< WRZESIEŃ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Data rozpoczęcia: 2019-10-01 10:00
Data zakończenia: 2019-10-01 15:00
Lokalizacja wydarzenia:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Gmina Siewierz ponownie znalazła się w czołówce najlepszych polskich samorządów w rankingu prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita. Po ubiegłorocznym sukcesie jakim było zajęcie 15. miejsca w rankingu, nasz samorząd utrzymał się w drugiej dziesiątce najlepszych gmin miejsko-wiejskich w całym kraju. Siewierz uplasował się na 19. pozycji wśród 857 sklasyfikowanych gmin, co stanowi zarazem 1. miejsce w województwie śląskim! Tym samym wyprzedziliśmy dużo większe i liczniejsze miasta jak Inowrocław, Brzeg czy Dzierżoniów.

    Twórcy rankingu starają się w nim wyłonić samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Uznawany jest on za prestiżowy i wiarygodny, gdyż oceny funkcjonowania miast i gmin dokonuje zewnętrzna, niezależna jednostka, na podstawie danych z różnych źródeł. Należy podkreślić, że jest to przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym, co oznacza, że samorządy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w rankingu. Organizatorem jest redakcja „Rzeczpospolitej” a kryteria ocen ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera prof. Jerzego Buzka. Ranking stanowi coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach i są w nim wyróżniane najlepiej zarządzane samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

    Ranking powstaje już od 15 lat i wraz ze zmieniającą się rzeczywistością ulega modyfikacjom. W tym roku przemodelowany zostały zestaw kryteriów oceny – lista wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Oceniano wszystkie miasta i gminy w Polsce. Do wszystkich jednostek wysłano zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe. Zestawienie zostaje przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

    Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.

    Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach.

    W obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej brano pod uwagę następujące wskaźniki: dynamika dochodów własnych podatkowych (per capita, w latach 2015–2017), dynamika pozostałych dochodów własnych (per capita, w latach 2015–2017), dynamika dochodów z majątku (per capita, w latach 2015–2017), wartość pozyskanych w dotacji rozwojowych (per capita, w 2017 r.), wartość nadwyżki operacyjnej (w relacji do dochodów bieżących, w 2017 r.), dynamika wydatków majątkowych (per capita, w latach 2015–2017), dynamika wydatków na drogi (per capita, w latach 2015–2017), wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (w tym gospodarka komunalna i transport) w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku (w 2017 r.), powierzchnia terenów objęta planami zagospodarowania przestrzennego w relacji do powierzchni gminy (w 2016 r.).

    W obszarze trwałości społecznej brano pod uwagę następujące wskaźniki: dynamika wydatków na transport publiczny (per capita, w latach 2015–2017), czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej, dla studentów lub dla innych grup społecznych, dynamika wydatków majątkowych na infrastrukturę społeczną (oświata, kultura, pomoc społeczna, per capita, w latach 2015–2017), liczba miejsc w publicznych żłobkach w relacji do liczby dzieci do lat 3, liczba miejsc w publicznych przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku 3–6 lat, dynamika wydatków na oświatę w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół prowadzonych przez samorząd (w 2016 r.), czy samorząd posiada lokalną strategię rozwoju oświaty, wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej (w 2017 r.), czy samorząd posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych, wartość wydatków bieżących na kulturę (per capita, w 2017 r.), czy samorząd szacuje liczbę odbiorców instytucji kultury, wartość wydatków bieżących na sport i rekreację (per capita, w 2017 r.), wartość wydatków majątkowych na gospodarkę mieszkaniową (per capita, w 2017 r.), wartość wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.), wartość budżetu partycypacyjnego (w relacji do dochodów własnych, w 2017 r.), wartość przekazanych środków jednostkom pomocniczym (per capita, w 2017 r.), czy działa Młodzieżowa Rada lub Rada Seniorów (w 2017 r.).

    W obszarze trwałości środowiskowej brano pod uwagę następujące wskaźniki: wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną oraz dostawy wody (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w 2017 r.), wartość wydatków na ochronę powietrza (per capita, w 2017 r.), wartość wydatków na zieleń miejską (per capita, w 2017 r.), czy gmina posiada Program Rewitalizacji zgodny z odpowiednią ustawą z 2015 r., jaka jest w programie powierzchnia terenów przeznaczonych do rewitalizacji (w relacji powierzchni do terenów zdegradowanych), Ile wyniosły wydatki na rewitalizację (w przeliczeniu na hektary) w 2017 r.; odpady zebrane selektywnie w relacji do odpadów zebranych ogółem (w 2017 r.), wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE (per capita, w 2017 r.), systematyczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowane przez samorząd, odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej (w 2017 r.), relacja odsetka gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej (w 2017 r.).
 
    W obszarze jakości zarządzania i współpracy między samorządami jako elementu innych trwałości, brano pod uwagę następujące wskaźniki: czy strategia rozwoju samorządu jest zintegrowana ze studium zagospodarowania przestrzennego, czy wdrożono system ewaluacji strategii rozwoju, czy wdrożono normę ISO 37120, czy wdrożono system zarządzenia jakością zgodny z normami ISO, czy wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, czy mieszkańcy mają możliwość podejmowania inicjatyw uchwałodawczych, czy samorząd świadczy usługi publiczne wspólnie z innymi samorządami, wartość wydatków na szkolenia pracowników (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.), czy plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w internecie, czy są one konsultowane społecznie w inny sposób niż wymogi ustawowe, czy są one uzgadniane z samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych w inny sposób niż wymogi ustawowe.
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 22827537
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.