KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 15°C
Pręd. wiatru: 18 km/h
Ciśnienie: 989 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • opłacaną miesięczną składkę KRUS.
Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 01 września 2016r. do 15 września 2016r, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych w terminie do 15 października.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum).
Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2016/2017 i wypłacane za dwa okresy rozliczeniowe:
 • od września do grudnia 2016r.
 • od stycznia do czerwca 2017r.
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium w danym okresie rozliczeniowym.

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzone przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu. Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne ma na celu pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Przykładowe wydatki kwalifikowalne do stypendium szkolnego:
 • podręczniki
 • słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne
 • lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe
 • artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister, torba lub plecak szkolny
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry), obuwie sportowe (obuwie lekkie typy: tenisówki, halówki, trampki, adidasy), na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki na basen, itp.
 • sprzęt komputerowy wykorzystywany w procesie edukacyjnym ucznia np. laptop, komputer stacjonarny + monitor + klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego
 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko
 • płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie itp.
 • zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru, itp.
 • inne związane z procesem edukacyjnym ucznia.
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


Wniosek o stypendium szkolne DOC 140.00 KB POBRAŃ: 216 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 29009043
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.