KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 21°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1025 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
DOŻYNKI GMINNE W LEŚNIAKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia w Leśniakach. W programie: msza święta polowa, obrzęd dożynkowy w wykonaniu KGW Leśniaki, występy artystyczne: KGW Żelisławice, KGW Brudzowice, KGW Gołuchowice, KGW Podwarpie, Chóru Męskiego z Żelisławic, Karina Sornik, koncert Kapeli Jurajskiej z Rzędkowic, Biesiada z Moniką Korpusik, oraz zabawa taneczna. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Respondek.

< SIERPIEŃ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Data rozpoczęcia: 2019-08-25 14:30
Data zakończenia: 2019-08-25 24:00
Lokalizacja wydarzenia:
Plac Strażacki przy remizie OSP Leśniaki
- INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH -
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przy uwzględnieniu potrzeby włączania mieszkańców wspólnoty samorządowej w procesy zarządzania gminą, władze samorządowe Gminy Siewierz podjęły decyzję o wdrożeniu budżetu obywatelskiego w gminie.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu gminy o wydatkowaniu której współdecydują mieszkańcy gminy w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Proces ten jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania przez społeczność lokalną o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu gminy i wskazuje, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość zgłaszania pomysłów i zadań do realizacji, które mają służyć ogółowi społeczeństwa gminy.

W celu włączenia wszystkich mieszkańców we współdecydowanie o rodzajach realizowanych projektów inwestycyjnych i remontowych o charakterze ogólnogminnym w ramach budżetu obywatelskiego, a następnie przeznaczenia środków z gminnego budżetu na realizację tych zadań, został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Przygotowany projekt dokumentu określa poszczególne etapy tworzenia budżetu obywatelskiego, a w tym m. in. procedurę składania propozycji zadań do realizacji, wymogi formalne które powinny spełniać zgłaszane projekty, sposób głosowania oraz wyboru zadań do realizacji.

Sprawą bardzo istotną dla zgłaszanych projektów zadań są wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych, a które muszą spełniać zgłaszane propozycje. I tak: każde zgłaszane zadanie:

 • powinno należeć do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
 • obejmować całe przedsięwzięcie, ponieważ nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
 • planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
 • po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
 • nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.

Szczegółowy harmonogram wraz z terminarzem poszczególnych czynności zostanie określony w zarządzeniu Burmistrza i podany do publicznej wiadomości.
 

Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.

Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”. Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe poparcie.

W miarę realizowania kolejnych etapów budżetu obywatelskiego, będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o przebiegu procedury. Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej gminy, gdzie w zakładce pn. „Budżet Obywatelski” będą zamieszczane wszelkie informacje i materiały związane z przygotowywaniem, a następnie realizacją budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

Zachęcamy również do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.Wkrótce nabór zadań do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w Gminie Siewierz

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszyły prace związane z wdrożeniem budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca br. została podjęta uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Kolejnym krokiem było wydanie stosownych zarządzeń przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz i zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Zespół zajmie się wszelkimi czynnościami, związanymi z opiniowaniem i weryfikacją propozycji zadań, zgłaszanych przez mieszkańców oraz oceną zadań pod względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej. Zespół przygotuje również listę zadań dopuszczonych do głosowania i zadań, które do głosowania nie mogą być dopuszczone, a po przeprowadzonym głosowaniu przedłoży Burmistrzowi protokół z głosowania.

 

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego przewiduje następujące terminy:

 • od dn. 19 sierpnia 2019 r. do dn. 30 sierpnia 2019 r. - zgłaszanie projektów zadań do budżetu obywatelskiego,
 • od dn. 2 września 2019 r. do dn. 15 września 2019 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów zadań,
 • 16 września - podanie do publicznej wiadomości listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań nie dopuszczonych do głosowania,
 • 7 dni od dnia otrzymania informacji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania - składanie odwołań,
 • do dn. 2 października 2019 r. - aktualizacja listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań nie dopuszczonych do głosowania,
 • od dn. 7 października 2019 r. do dn. 23 października 2019 r. - głosowanie nad projektami zadań,
 • od dn. 24 października 2019 r. do dn. 30 października 2019 r. - ustalenie wyników głosowania i przedłożenie Burmistrzowi protokołu z wynikami,
 • 31 października 2019 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych. Każde zgłaszane zadanie:

 • powinno należeć do zadań własnych gminy, które będzie możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego,
 • powinno obejmować całe przedsięwzięcie. Nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
 • nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
 • nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Ponadto:

 • planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
 • po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania.

Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.


Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.

Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy zadań rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe poparcie.

Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”.Wszystkie informacje związane z procedurą budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz są publikowane na oficjalnej stronie internetowej gminy, w zakładce pn. „Budżet Obywatelski”.


Zarządzenie Nr 0050.30.2019 PDF 142.46 KB POBRAŃ: 85 POBIERZ
Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinine spełniać projekt budżetu obywatelskiego PDF 1.29 MB POBRAŃ: 78 POBIERZ
Ankieta badania opinii mieszkańców PDF 271.75 KB POBRAŃ: 114 POBIERZ
Ankieta do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego (edytowalny PDF) PDF 46.76 KB POBRAŃ: 143 POBIERZ
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego PDF 32.70 KB POBRAŃ: 48 POBIERZ
Uchwała Nr VI.70.2019 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz PDF 2.52 MB POBRAŃ: 35 POBIERZ
Zarządzenie 0050.52.2019 PDF 133.79 KB POBRAŃ: 22 POBIERZ
Zarządzenie 120.70.2019 PDF 220.40 KB POBRAŃ: 23 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 22367599
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.