KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 29°C
Pręd. wiatru: 10 km/h
Ciśnienie: 1024 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie biblioteczne w Gminie Siewierz przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, wokalne i taneczne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< CZERWIEC 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Data rozpoczęcia: 2019-06-21 00:00
Data zakończenia: 2019-08-01 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Gmina Siewierz
- INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH -
- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH -
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przy uwzględnieniu potrzeby włączania mieszkańców wspólnoty samorządowej w procesy zarządzania gminą, władze samorządowe Gminy Siewierz podjęły decyzję o wdrożeniu budżetu obywatelskiego w gminie.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu gminy o wydatkowaniu której współdecydują mieszkańcy gminy w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Proces ten jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania przez społeczność lokalną o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu gminy i wskazuje, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość zgłaszania pomysłów i zadań do realizacji, które mają służyć ogółowi społeczeństwa gminy.

W celu włączenia wszystkich mieszkańców we współdecydowanie o rodzajach realizowanych projektów inwestycyjnych i remontowych o charakterze ogólnogminnym w ramach budżetu obywatelskiego, a następnie przeznaczenia środków z gminnego budżetu na realizację tych zadań, został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Przygotowany projekt dokumentu określa poszczególne etapy tworzenia budżetu obywatelskiego, a w tym m. in. procedurę składania propozycji zadań do realizacji, wymogi formalne które powinny spełniać zgłaszane projekty, sposób głosowania oraz wyboru zadań do realizacji.

Sprawą bardzo istotną dla zgłaszanych projektów zadań są wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych, a które muszą spełniać zgłaszane propozycje. I tak: każde zgłaszane zadanie:

  • powinno należeć do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
  • obejmować całe przedsięwzięcie, ponieważ nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
  • planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
  • po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
  • nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
  • nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.

Szczegółowy harmonogram wraz z terminarzem poszczególnych czynności zostanie określony w zarządzeniu Burmistrza i podany do publicznej wiadomości.

Planuje się, że budżet obywatelski w gminie Siewierz będzie wynosił 3% dochodów własnych gminy wykonanych za poprzedni rok budżetowy, co w przypadku budżetu obywatelskiego na 2020 rok wyniesie kwotę około 500.000,00 zł.

Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.

Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”. Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe poparcie.

W miarę realizowania kolejnych etapów budżetu obywatelskiego, będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o przebiegu procedury. Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej gminy, gdzie w zakładce pn. „Budżet Obywatelski” będą zamieszczane wszelkie informacje i materiały związane z przygotowywaniem, a następnie realizacją budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

Zachęcamy również do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.30.2019 PDF 142.46 KB POBRAŃ: 51 POBIERZ
Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinine spełniać projekt budżetu obywatelskiego PDF 1.29 MB POBRAŃ: 46 POBIERZ
Ankieta badania opinii mieszkańców PDF 271.75 KB POBRAŃ: 83 POBIERZ
Ankieta do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego (edytowalny PDF) PDF 46.76 KB POBRAŃ: 98 POBIERZ
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego PDF 32.70 KB POBRAŃ: 5 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 21378912
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.