KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 9°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1017 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tylko do 23 października trwa głosowanie na zgłoszone zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Siewierz! Swój głos możesz oddać poprzez formularz internetowy: https://siewierz.pl/bo/ Każdy mieszkaniec gminy może głosować tylko jeden raz - jest uprawniony do oddania jednego głosu tylko na jedno z dziesięciu zadań!

< PAŻDZIERNIK 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Data rozpoczęcia: 2019-10-23 00:01
Data zakończenia: 2019-10-23 23:59
Lokalizacja wydarzenia:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 


Aby zagłosować >>kliknij TU<<


Aby pobrać wersję papierową formularza do głosowania >>kliknij TU<<
Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości
Listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
oraz Listę zadań niedopuszczonych do głosowania.


 • Lista zadań dopuszczonych do głosowania:
  1. Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.  Pobierz wniosek 
  2. Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.  Pobierz  wniosek 
  3. Budowa tężni solankowej w parku miejskim.  Pobierz wniosek 
  4. Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus).  Pobierz wniosek 
  5. Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego.  Pobierz wniosek 
  6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.  Pobierz wniosek 
  7. Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Jezioro-Zachód.  Pobierz wniosek 
  8. Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.  Pobierz wniosek 
  9. Zagospodarowanie zieleńca na rynku.  Pobierz wniosek 
  10. Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP.  Pobierz wniosek 
  11.  
 • Lista zadań niedopuszczonych do głosowania:
  1. Doposażenie jednostki OSP Piwoń w sprzęt ratowniczy i umundurowanie.
  2. Edukacja dla najmniejszych.
  3. Przygotowanie letniego kąpieliska dla dzieci przy zamku na rzece Czarna Przemsza.
  4. Psia łąka – wybieg dla psów.
  5. Szlak rowerowy Siewierz Rynek – Siewierz Jeziorna – Zalew.
  6. Uspławnienie rzeki Czarnej Przemszy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
  7. Utworzenie inteligentnej sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości przy przejściu dla pieszych (ul. Częstochowska).
  8. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie lasów Gminy Siewierz. Stworzenie produktu turystycznego.
  9.  
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu obywatelskiego
/-/ Damian Dawczyński


BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przy uwzględnieniu potrzeby włączania mieszkańców wspólnoty samorządowej w procesy zarządzania gminą, władze samorządowe Gminy Siewierz podjęły decyzję o wdrożeniu budżetu obywatelskiego w gminie.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu gminy o wydatkowaniu której współdecydują mieszkańcy gminy w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Proces ten jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania przez społeczność lokalną o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu gminy i wskazuje, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość zgłaszania pomysłów i zadań do realizacji, które mają służyć ogółowi społeczeństwa gminy.

W celu włączenia wszystkich mieszkańców we współdecydowanie o rodzajach realizowanych projektów inwestycyjnych i remontowych o charakterze ogólnogminnym w ramach budżetu obywatelskiego, a następnie przeznaczenia środków z gminnego budżetu na realizację tych zadań, został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Przygotowany projekt dokumentu określa poszczególne etapy tworzenia budżetu obywatelskiego, a w tym m. in. procedurę składania propozycji zadań do realizacji, wymogi formalne które powinny spełniać zgłaszane projekty, sposób głosowania oraz wyboru zadań do realizacji.

Sprawą bardzo istotną dla zgłaszanych projektów zadań są wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych, a które muszą spełniać zgłaszane propozycje. I tak: każde zgłaszane zadanie:

 • powinno należeć do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
 • obejmować całe przedsięwzięcie, ponieważ nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
 • planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
 • po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
 • nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.

Szczegółowy harmonogram wraz z terminarzem poszczególnych czynności zostanie określony w zarządzeniu Burmistrza i podany do publicznej wiadomości.
 

Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.

Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”. Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe poparcie.

W miarę realizowania kolejnych etapów budżetu obywatelskiego, będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o przebiegu procedury. Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej gminy, gdzie w zakładce pn. „Budżet Obywatelski” będą zamieszczane wszelkie informacje i materiały związane z przygotowywaniem, a następnie realizacją budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

Zachęcamy również do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.


Wszystkie informacje związane z procedurą budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz są publikowane na oficjalnej stronie internetowej gminy, w zakładce pn. „Budżet Obywatelski”.


Zarządzenie Nr 0050.30.2019 PDF 142.46 KB POBRAŃ: 133 POBIERZ
Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinine spełniać projekt budżetu obywatelskiego PDF 1.29 MB POBRAŃ: 104 POBIERZ
Ankieta badania opinii mieszkańców PDF 271.75 KB POBRAŃ: 141 POBIERZ
Ankieta do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego (edytowalny PDF) PDF 46.76 KB POBRAŃ: 189 POBIERZ
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego PDF 32.70 KB POBRAŃ: 83 POBIERZ
Uchwała Nr VI.70.2019 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz PDF 2.52 MB POBRAŃ: 82 POBIERZ
Zarządzenie 0050.52.2019 PDF 133.79 KB POBRAŃ: 70 POBIERZ
Zarządzenie 120.70.2019 PDF 220.40 KB POBRAŃ: 68 POBIERZ
Formularz zgłoszenia z listą poparcia DOCX 21.93 KB POBRAŃ: 56 POBIERZ
Zakończono kolejny etap prac nad budżetem obywatelskim PDF 80.22 KB POBRAŃ: 80 POBIERZ
01 Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów PDF 1.55 MB POBRAŃ: 137 POBIERZ
02 Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringu przy ZSP w Wojkowicach Kościelnych PDF 2.58 MB POBRAŃ: 268 POBIERZ
04 Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus) PDF 1.50 MB POBRAŃ: 163 POBIERZ
05 Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego PDF 2.11 MB POBRAŃ: 124 POBIERZ
07 Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Jezioro - Zachód PDF 1.52 MB POBRAŃ: 132 POBIERZ
09 Zagospodarowanie zieleńca na rynku PDF 1.31 MB POBRAŃ: 114 POBIERZ
10 Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych PDF 2.13 MB POBRAŃ: 135 POBIERZ
03 Budowa tężni solankowej PDF 1.57 MB POBRAŃ: 356 POBIERZ
06 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu PDF 1.79 MB POBRAŃ: 87 POBIERZ
08 Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach PDF 4.65 MB POBRAŃ: 152 POBIERZ
Karta do głosowania - budżet obywatelski 2019 PDF 3.53 MB POBRAŃ: 84 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 23337397
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.