KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 10°C
Pręd. wiatru: 14 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU PRODUKTÓW LOKALNYCH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” i Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, zapraszają do udziału w Festiwalu Produktów Lokalnych, który odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018 r. na Rynku w Siewierzu w godzinach od 10.00 do 15.00. W programie przedsięwzięcia znajdą się m.in. prezentacje zwycięzców i laureatów konkursu „Pomysł na produkt lokalny”, występy artystyczne, konkursy LGD z nagrodami oraz liczne atrakcje dla dzieci.

< CZERWIEC 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Data rozpoczęcia: 2018-06-23 10:00
Data zakończenia: 2018-06-23 15:00
Lokalizacja wydarzenia:
Rynek w Siewierzu
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Poradnik ekologiczny
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK

 
 1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis: Projekt realizowany przez Gminę Siewierz polega na wyposażeniu jednostki OSP w Wojkowicach Kościelnych w nowy ciężki samochód – ratowniczo – gaśniczy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Wojkowice Kościelne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem. Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP w Wojkowicach Kościelnych i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno Wojkowic Kościelnych, Gminy Siewierz i całego Powiatu będzińskiego – obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przynależność jednostki do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 803805,00 złotych a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 138844,53 złotych.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 20-07-2016 roku do 01-12-2016 roku

2. Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Tytuł projektu: Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
Opis: Celem projektu jest rozwój transportu publicznego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu poprzez zapewnienie możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej na komunikację zbiorową.
Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji projektu, który obejmuje: a) Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu, na które składać się będzie:
- mini dworzec autobusowy z wiatą przystankowo-rowerową (w tym obiekt „bike&ride”),
- parkingi dla samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych (obiekty „park&ride”),
- stanowiska przystankowe i miejsca parkingowe dla autobusów.
Zostanie zapewniony monitoring i ogólnodostępny Internet bezprzewodowy.
b) Budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską wraz z dwoma punktami obsługi podróżnych („bike&ride”) i oznakowaniem.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 4.334.769,42 złotych a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.684.554,01 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji.
Okres realizacji projektu: od 15-10-2016 do 30-06-2018 r.

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Opis: Przedmiotem niniejszego projektu jest montaż 469 szt. instalacji solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej. Budynki zostaną wyposażone w systemy solarne składające się z jednego z 5 zestawów kolektorów o ilości od 2 do 5 kolektorów każdy wraz z wyposażeniem typu: zbiornik solarny (od 200 do 600 litrów), zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem, grupę pompową, naczynie przeponowe, sterownik solarny z czujnikami, płyn solarny oraz zestaw montażowy. Dodatkowo do każdego zestawu zostanie dołączone orurowanie ze stali nierdzewnej i izolacji termicznej rur. Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jednocześnie w części budynków użyteczności publicznej wykonane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem (wraz z niezbędnymi przeróbkami) instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).Kolektory słoneczne będą stanowiły układ wspomagający podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany zostanie znaczący efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 4 608 903,11 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 045 514,79 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 15-04-2015 roku do 28-12-2017 roku
NASZE UNIJNE PROJEKTY - RPO WSL 2007 - 2013


1. Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu

Tytuł projektu: Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Opis: Przedmiotem projektu jest wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu. W zakres projektu wchodzi: wykonanie prac zabezpieczających wieżę bramną, uzupełnienie znaczących ubytków murów w obrębie wieży oraz wykonanie wieloobiegowej klatki schodowej wraz z platformą widokową w konstrukcji stalowej.
Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 319.967,62 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 271.972,47 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 06-08-2007 do 31-07-2009 r.2. Prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II

Tytuł projektu:
Prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Projekt Kompleksowe prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.141.162,80 zł w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowane przedsięwzięcie zakładało zabezpieczenie ruin zamku. Skala prowadzonych prac pozwala mówić o rewaloryzacji obiektu, tj. uporządkowaniu Zamku i jego otoczenia, odnowieniu lub odtworzeniu części elementów architektonicznych. Zostało to osiągnięte dzięki następującym działaniom: rekonstrukcji mostu bramnego wraz z kładką dla pieszych, wykonaniu bruku w barbakanie i na dziedzińcu wraz z podbudową, wykonaniu podłogi pod wieżą, oczyszczeniu murów z graffiti, wykonaniu prac konserwatorskich, remontowych, zabezpieczających i uzupełniających mury barbakanu, wieży oraz ściany północno – zachodniej, ekspozycji reliktów stołpu wraz z jego zabezpieczeniem i nadmurowaniem do poziomu dziedzińca, wybiciu wejścia ewakuacyjnego wraz z montażem stylizowanych wrót dębowych, odtworzeniu nadproży, przebudowie płyty nad piwnicą celem przekształcenia jej na scenę.

Projekt charakteryzował się szerokim oddziaływaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Jego realizacja pozwoliła zapewnić społeczności lokalnej bogatą ofertę kulturalną w oparciu o niewykorzystany dotychczas w dziedzinie kultury i turystyki Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 05-06-2008 do 30-06-2009 r.

 3. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria

Tytuł projektu:
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne

Opis: Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji. Realizowany on będzie na terenie czterech gmin: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa i Siewierza. W wyniku projektu zostanie utworzona infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zamku w Siewierzu w postaci 2 kortów tenisowych, bieżni, placu zabaw, skate parku, a także zostanie zbudowany nowy 2,1 km odcinek trasy rowerowej oraz wyznaczony 7,8 km odcinek po istniejących drogach łączący ruiny Zamku w Siewierzu do zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu dla Gminy Siewierz wynosi 2 536 680,78 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Siewierz wynosi – 910 377,04 zł. Pozostałe 1 626 303,74 zł stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 20-03-2008 do 30-12-2011r.

4. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków

Tytuł projektu:
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup pojemników na odpady segregowane, stojaków na worki, kompostowników i pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz przeprowadzenie akcji promocyjno - edukacyjnej wśród mieszkańców Gminy Siewierz.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu dla Gminy Siewierz wynosi 1 743 472,41 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Siewierz wynosi – 1 481 951,54 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 28-12-2007 do 30-11-2011.

5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz

Tytuł projektu:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Opis: Przedmiotem projektu jest budowa sieci teleinformatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną dla zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze Gminy. W celu zapewnienia usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, projekt zakłada również realizację następujących zadań: połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP'Y, HOTSPOT'Y), utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim".

Wartość projektu/dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to 4.091.963,01 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.052.166,02 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 16-08-2012 do 31-08-2013.

6. Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn.: "Komnata Natchnień"

Tytuł projektu:
Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn.: „Komnata Natchnień”

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.3. Promocja kultury

Opis: Projekt polega na organizacji imprezy plenerowej-teatru multimedialnego z udziałem wybitnych i znanych aktorów scen polskiego teatru i filmu, muzyków i tancerzy. Miejscem imprezy będą błonia przy Zamku w Siewierzu. Projekt polegać będzie na wykonaniu obiektów scenograficznych dla potrzeb spektaklu i ich montaż wokół terenu zamku, zakup sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego, strojów, ubiorów i zawiązanie kontraktów z wykonawcami i realizatorami projektu.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 471.380,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 395.308,39 zł. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 27-07-2009 do 31-08-2010 r.

7. Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim

Tytuł projektu:
Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.3. Promocja kultury

Opis: Przedmiotem projektu jest organizacja innowacyjnego przedsięwzięcia artystycznego, realizowanego w oparciu o najcenniejszy obiekt dziedzictwa kulturowego Ziemi Siewierskiej – Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu w obrębie Zamku i otaczających go błoni atrakcji „przenoszących” uczestników w różne okresy historyczne i oraz zaprezentowaniu ich masowej publiczności na imprezie głównej. Kluczowe dla realizacji projektu jest zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz animacji komputerowych wykorzystywanych do stworzenia 90-minutowego filmu, stanowiącego punkt kulminacyjny projektu. Dzięki wykonaniu cyfrowych modeli Zamku możliwe będzie zaprezentowanie tętniącego życiem Zamku w okresie jego świetności.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 252.379,60 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 149.706,24 zł. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: projekt zakończony.

Okres realizacji projektu: od 03-12-2009 do 30-06-2011.

8. Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu

Tytuł projektu:
Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

Opis: Przedsięwzięcie polega na kompleksowej przebudowie stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu, zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Siewierzu na działce o numerze 1233/2KM 14. Przebudowa pozwoli na zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Siewierz.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 4.184.455,50 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 48,18% tj. 1.988.438,11 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 27-01-2010 do 28-09-2011.

9. Budowa zintegrowanego sytemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz

Tytuł projektu:
Budowa zintegrowanego sytemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Opis: Projekt polega na wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z niezbędnym wyposażeniem do realizacji zdań back-office dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz przyłączenie do Portalu e-Usług Publicznych zlokalizowanego w strukturach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). W zakresie infrastruktury informatycznej i wdrożeń, projekt należy zatem sklasyfikować w obszarze back-office. Rozwiązanie tego typu pozwoli stworzyć jedną, zawsze spójną i aktualną bazę wszystkich dokumentów i informacji.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 359.431,31 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 268.765,55 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 01-11-2010 do 30-06-2011.

10. Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz

Tytuł projektu:
Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.4. Promocja turystyki

Opis: Przedmiotem projektu jest opracowanie Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz. Program będzie dokumentem strategicznym Gminy, określającym priorytety i cele polityki lokalnej, przyszłe kierunki działań, zadania związane z rozwojem turystyki, która w przypadku Miasta i Gminy Siewierz stanowi jeden z filarów jej rozwoju. Program swym zasięgiem obejmował będzie teren całej Gminy Siewierz i skupi się wokół trzech markowych produktów:
1. zabytkowego układu architektonicznego Miasta ze średniowiecznymi ruinami Zamku;
2. walorów przyrody idealnych do uprawiania turystyki wodnej i rekreacji nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim oraz Zbiornikiem Kuźnica Warężyńska;
3. regionalnej kuchni siewierskiej.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 52.323,99 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 44.475,39 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 02-06-2010 do 31-10-2010.

11. Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu

Tytuł projektu: Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta.

Opis: W ramach realizacji proejktu została wykonana nowa nawierzchnia Rynku z płytek granitowych, nowe jezdnie wokół Rynku i parkingi z kostki granitowej oraz chodniki z płyt granitowych. Wyeksponowano fundamenty Ratusza wraz z odtworzeniem fragmentu muru. Wybudowano fontannę wraz z rzeźbą „tańczących panien siewierskich”, przebudowano i dobudowano kanalizację deszczową. Ponadto, przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano piękne, stylowe lampy oraz przebudowano sieć niskiego napięcia. Zagospodarowano również zieleń i zastosowano stylowe obiekty małej architektury w postaci ławeczek, koszy na śmieci, słupków, tablic ogłoszeniowych, itp.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 5.756.540,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 4.787.210,78 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 30-10-2008 do 30-06-2013.

12. Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe - etap II

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe – etap II

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”
Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”

Opis: Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury (aktywnych form turystyki oraz bazy około turystycznej) u podnóża ruin XIV wiecznego  Zamku w Siewierzu. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace budowlane oraz zapewniona promocja projektu. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej Gminy Siewierz oraz terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na atrakcyjnych terenach rekreacyjno – wypoczynkowych, leżących w otoczeniu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim stworzenie zaplecza turystycznego i wydłużenie sezonu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną regionu i gminy.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.573.261,62 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 1.337.272,23 zł.

Stan realizacji: zakończono


13. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”
Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”

Opis: Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Gminy Psary oraz Gminy Siewierz, która umożliwi rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę budowlaną/ modernizowaną w ramach projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowania na cele turystyczne przestrzeni publicznej na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie w Gminie Psary oraz zagospodarowanie terenów przy Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. W ramach projektu realizowanego przez Gminę Siewierz wykonana zostanie iluminacja Zamku, dostarczona scena mobilna wraz z oświetleniem i nagłośnieniem oraz zagospodarowana zostanie zieleń błoni zamkowych.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.272.500,00 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 1.008.964,45 zł.

Stan realizacji: w trakcie realizacji

 


14. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ulicy Piłsudskiego 31

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ulicy Piłsudskiego 31

Program/priorytet/działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”

Opis: Inwestycja polega na modernizacji kotłowni, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu systemów wentylacji, ociepleniu budynku oraz odwodnieniu budynku Szkoły. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz do poprawy stanu technicznego obiektu.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.487 160,00 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 27,83% tj. 297 843,22 zł.

Stan realizacji: w trakcie realizacji15. Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu

Program/priorytet/działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VII. Transport
Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Opis: Inwestycja polega na budowie drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu. W ramach projektu wybudowano nową drogę z nawierzchni bitumicznej oraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, ciągiem pieszo – rowerowym oraz pasem zieleni izolacyjnej wraz z nasadzeniem roślinności. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także oświetlenia ulicznego.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 677.587,21 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00% kosztów kwalifikowanych, tj. 502.638,50 zł.

Stan realizacji: zakończono
 
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 15585416
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.