KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 28°C
Pręd. wiatru: 15 km/h
Ciśnienie: 1020 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
NADCHODZĄ 56. DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zaprasza na 56. Dni Ziemi Siewierskiej, które odbędą się w dniach od 1 do 3 czerwca br. Wśród licznych atrakcji między innymi występ Kabaretu POD WYRWIGROSZEM, koncerty Moniki Lewczuk i zespołu KOMBII, Parada Gwiazd Telewizji TVS  oraz wiele innych atrakcji.  Serdecznie zapraszamy!

< MAJ 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Data rozpoczęcia: 2018-06-01 15:00
Data zakończenia: 2018-06-03 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
Błonia zamku siewierskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Poradnik ekologiczny
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK

 
 

    Na każdej użytkowanej nieruchomości oprócz odpadów komunalnych powstają odpady ciekłe tzw. ścieki bytowe, które powinny być odpowiednio zagospodarowane. Ścieki mogą być:
 • przekazane do oczyszczalni poprzez system sieci kanalizacyjnej,
 • gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych a następnie wywożone przez uprawniony podmiot,
 • oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia   nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone stosownymi przepisami prawa. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone przepisami prawa. Niedopełnienie powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny. Niezależnie od kary organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent) zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku.

    Zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, właściciel nieruchomości, fakt wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków zobowiązany jest zgłosić organowi jednostki samorządu terytorialnego odpowiedniego dla położenia nieruchomości, na miesiąc przed rozpoczęciem  eksploatacji urządzenia.

    Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji lub jej niezgodnego eksploatowania podlega karze grzywny.

    W związku z powyższym, przypominamy właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Siewierz o obowiązku zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz faktu wyposażenia nieruchomości w  przydomową oczyszczalnię ścieków.

    Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z nim:
 
1. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 
 • BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
2. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników ww. rozporządzenia,
 • miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
    Zgodnie z ww. rozporządzeniem, właściciel nieruchomości na której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków winien przeprowadzać badania ścieków:
 • w regularnych odstępach czasu w ciągu roku,
 • stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do ziemi, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków,
 • liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków bytowych w aglomeracji wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych nie może być mniejsza niż:  dla RLM od 2000 do 9999 - 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.
    Badanie próbek wykonywane powinno odbywać się w akredytowanym laboratorium. Koszty badań ponosi właściciel urządzenia.

    Informujemy, że atesty wystawiane dla przydomowych oczyszczalni ścieków nie są dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. warunków, potwierdzeniem jest wynik badania.
 
    Przypominamy, że obszar aglomeracji na terenie Gminy Siewierz obejmuje część miasta Siewierza tj.: tzw. stary Siewierz, Piwoń, Sulików osiedle Jezioro i Zachód oraz Gołuchowice, za wyjątkiem ok. 10 nieruchomości na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków zainstalowane przed wybudowaniem miejskiej kanalizacji lub z powodu braku  technicznych możliwości przyłączenia nieruchomość do kanalizacji. Wskaźnik RLM dla aglomeracji wynosi 4032.
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 15166881
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.