KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 11°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1003 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH: ZACZAROWANY MŁYNEK

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz na przedstawienie pt. "Zaczarowany młynek". Przedstawienie w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Wstęp jest bezpłatny.

< MAJ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Data rozpoczęcia: 2019-05-24 16:00
Data zakończenia: 2019-05-24 17:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
- INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH -
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

    Szanowni Rodzice, począwszy od lutego 2018 r. rozpoczyna się postepowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi kryteriami oraz terminami obowiązującymi w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

    W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:
 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe,
    oraz
 • kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1410) oraz Uchwale Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2017 w sprawie określenia  kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3142) tzw. kryteria samorządowe
    W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

    W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Kryteria ustawowe
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
 
 1. Wielodzietność rodziny kandydata [oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)];
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe)];
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
     Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
 
Kryteria samorządowe
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
 1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów, w tym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium: 10 punktów;
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru – wartość kryterium: 6 punktów;
 3. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - wartość kryterium: 4 punkty;
 4. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń) – wartość kryterium: 2 punkty;
    Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
 1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1
 2. informację zawartą we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2-4.
 
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz
 
    W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  publicznych  szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują następujące zasady:
 
    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (na podstawie   zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego)

    Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1411)
 
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
 1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz  – wartość kryterium: 8 punktów;
 2. kandydat do klasy pierwszej realizował w  szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;
 4. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej,którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.
 Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
 
 1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4
 2. poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.
    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 23 stycznia 2017 r. (pełna treść zarządzenia znajduje się pod tekstem)Zarządzenie Nr 0050.8.2017 PDF 374.15 KB POBRAŃ: 238 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 20737658
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.