KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 18°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1013 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
DOŻYNKI GMINNE W LEŚNIAKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia w Leśniakach. W programie: msza święta polowa, obrzęd dożynkowy w wykonaniu KGW Leśniaki, występy artystyczne: KGW Żelisławice, KGW Brudzowice, KGW Gołuchowice, KGW Podwarpie, Chóru Męskiego z Żelisławic, Karina Sornik, koncert Kapeli Jurajskiej z Rzędkowic, Biesiada z Moniką Korpusik, oraz zabawa taneczna. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Respondek.

< SIERPIEŃ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Data rozpoczęcia: 2019-08-25 14:30
Data zakończenia: 2019-08-25 24:00
Lokalizacja wydarzenia:
Plac Strażacki przy remizie OSP Leśniaki
- INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH -
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna.

    Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

    Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • opłacaną miesięczną składkę KRUS.
    Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1457 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;  
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

    Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 01 września 2018r. do 15 września 2018r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do 15 października.

    Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum).
    Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2018/2019 i wypłacane za dwa okresy rozliczeniowe:
 • od września do grudnia 2018r.
 • od stycznia do czerwca 2019r.
    Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium w danym okresie rozliczeniowym.

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI.

    Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzone przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

    Przeznaczenie stypendium szkolnego:

    Stypendium szkolne ma na celu pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

    Przykładowe wydatki kwalifikowalne do stypendium szkolnego:
 • podręczniki
 • słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne
 • lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe
 • artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister, torba lub plecak szkolny
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry), obuwie sportowe (obuwie lekkie typy: tenisówki, halówki, trampki, adidasy), na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki na basen, itp.
 • sprzęt komputerowy wykorzystywany w procesie edukacyjnym ucznia np. laptop, komputer stacjonarny + monitor + klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego
 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko
 • płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie itp.
 • zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”,  wyjścia do kina, teatru, itp.
 • inne związane z procesem edukacyjnym ucznia.

    Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

    Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

    ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

    Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

    Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

    Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 22286537
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.