KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 17°C
Pręd. wiatru: 12 km/h
Ciśnienie: 1021 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH: CYRK LEŚNYCH ROBACZKÓW

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz na przedstawienie pt. "Cyrk Leśnych Robaczków". Przedstawienie w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Wstęp jest bezpłatny.

< KWIECIEŃ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2019-04-26 16:00
Data zakończenia: 2019-04-26 17:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wypełnij ankietę badania opinii mieszkańców dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
KURIER SIEWIERSKI
 
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

    W dniu 26 września 2018 roku w Restauracji „Zamkowa” obchodzono jubileusz 25-lecia działalności Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie Gminy Siewierz. Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowań wieloletniej i prężnej aktywności organizacji, złożenia podziękowań, gratulacji i życzeń, ale także do uhonorowania zasłużonych członków. Siewierski oddział rejonowy otrzymał również sztandar ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
 
    Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zarządu Renata Dyrda, która przywitała licznie zgromadzonych członków związku oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji Witold Klepacz, Dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Barbary Chrobak Marcin Góralczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Katowicach Marian Mucik, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Damian Dawczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie Olga Machura, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Siewierzu Stanisława Pentak, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu Grażyna Czerwińska, była przewodnicząca siewierskiego PZERiI Eugenia Kosteczka oraz przedstawiciele Zarządu Kół Terenowych PZERiI w Wojkowicach Kościelnych i Brudzowicach Teresa Wieczorek i Lidia Kieras.
 
    Następnie miała miejsce podniosła uroczystość nadania sztandaru Oddziałowi Rejonowemu PZERiI w Siewierzu, którą poprowadził Dyrektor MGCKSiT Damian Dawczyński. W pierwszej kolejności Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś odczytał akt ufundowania sztandaru: „W imieniu władz samorządowych oraz społeczności Miasta i Gminy Siewierz funduję sztandar dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Siewierzu w uznaniu zasług oraz działalności na rzecz poprawy jakości życia seniorów i rozbudzaniu ich aktywności społecznej w Gminie Siewierz.” Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Katowicach Marian Mucik odczytał akt nadania oraz wręczył sztandar, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie, Przewodniczącej Renacie Dyrdzie, która przekazała go pocztowi sztandarowemu.

    Uroczystość była również okazją do uhonorowania osób, które przez swoją wieloletnią, owocną pracę na rzecz wspólnoty lokalnej oraz ofiarną działalność publiczną, przynoszącą korzyści dla mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz zostały dostrzeżone na szczeblu wojewódzkim. Odznaczenia - w imieniu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosława Mazura, wręczył wyróżnionym Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżnione zostały: Eugenia Kosteczka, Renata Dyrda, Halina Błach, Zofia Filipczyk oraz Łucja Maltazar.
 
    Podczas świętowanego jubileuszu wręczone zostały również odznaczenia i wyróżnienia Związkowe. Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Okręgowego w Katowicach godnością Członka Honorowego PZERiI wyróżnił panią Eugenię Kosteczkę, pierwszą i wieloletnią Przewodniczącą PZERiI w Siewierzu. Dyplomem w uznaniu zasług dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów uhonorowany został Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś
 
    Ponadto Złotą (dużą) Odznakę Honorową Związku otrzymała Władysława Góra, a Złotą Odznaką Honorową (małą) odznaczono: Lidię Zarembę, Krystynę Orłowską, Bogusławę Kubisę, Halinę Majewską, Zofię Szatan, Wandę Żakowską, Wandę Rudą, Teresę Wieczorek oraz śp. Tadeusza Surmę – wieloletniego Przewodniczącego Koła Terenowego PZERiI w Brudzowicach, którego pamięć uczczono także minutą ciszy.
 
    Oddział Rejonowy PZERiI w Siewierzu, jak co roku z okazji Dnia Seniora, ufundował okolicznościowe paczki „Super Seniorom”, czyli członkom z najdłuższym stażem. W tym roku tytuł ten przypadł Eugenii Kosteczce, Cecylii Nawrot, Mieczysławie Nowak, Stanisławie Palińskiej oraz Helenie Błach.

    Następnie zaproszeni goście złożyli gratulacje oraz życzenia członkom Związku oraz przekazali kwiaty i upominki na ręce Przewodniczącej Zarządu Rejonowego. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podziękował za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i stałą obecność w życiu naszej gminy, propagowanie tradycji kulturalnych i społecznikowskich oraz wspieranie samorządu gminnego w jego działaniach. Burmistrz wyraził uznanie za niesłabnącą aktywność w wielu dziedzinach życia i rozbudzanie aktywności wśród seniorów. Życzył także wytrwałości w dalszych przedsięwzięciach w pracy na rzecz drugiego człowieka i zapewnił o dalszym wsparciu władz miasta w działalności organizacji.
 
    Okolicznościowe przemówienie wygłosiła również była przewodnicząca Eugenia Kosteczka, w którym podzieliła się własnymi refleksjami dotyczącymi 25-letniej historii działalności. Podkreśliła, że w pierwszym okresie działalności związek napotkał wiele trudności, szczególnie na gruncie finansowym i administracyjnym. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, sponsorom i lokalnym władzom udało się stopniowo pokonywać te bariery, a organizacja stopniowo mogła się rozwijać i wychodzić z coraz ciekawszymi inicjatywami.
 
    Działalność związku opiera się na różnorodnych działaniach i podejmowaniu wielu ciekawych inicjatyw. Emeryci bardzo często integrują się podczas spotkań okolicznościowych i wycieczek. W trakcie organizowanych cyklicznie Dni Seniora, wśród występujących na scenie artystów często można zauważyć samych członków związku, prezentujących innym swoje talenty artystyczne, jak choćby wywodzące się z tego środowiska zespoły „Siewierzanie” czy „Niezapominajki” z Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych, które wystąpiły tego wieczoru w części artystycznej.
 
    Aktywność związku to również praca społeczna. Od 2008 przy współpracy z samorządem terytorialnym oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem Związek realizuje różnorakie zadania publiczne na rzecz seniorów. W latach 2008-2011 członkowie przeprowadzili między innymi akcje likwidacyjne dzikich wysypisk śmieci. Kwoty uzyskane z realizacji zadania "śmieciowego" umożliwiły rozszerzenie działalności socjalno-bytowej wobec członków.
 
    Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu powstał 17 listopada 1993 r., kiedy to odbyło się pierwsze zebranie wyborcze do Zarządu Koła, przygotowane przez działający wcześniej Komitet Założycielski składający się z 4 osób - Marianny Rzepeckiej, Janiny Głodzik, Eugenii Kosteczki i Wiesławy Zielińskiej. Wymienione osoby zostały wybrane do Zarządu. Dodatkowo wybrano jeszcze Halinę Błach, Łucję Maltazar i Bronisława Kwiatkowskiego. Działalność Koła Terenowego w Siewierzu prowadzona była w strukturach Oddziału Rejonowego w Zawierciu do dnia 5 września 2006 r. tj. przez 13 lat. Przez ponad 2 lata trwały starania o usamodzielnienie się Koła tj. przekształcenie Koła w Oddział Rejonowy w Siewierzu, który bezpośrednio został włączony do struktur Oddziału Okręgowego w Katowicach. Funkcjonowanie Oddziału Rejonowego w Siewierzu rozpoczęło się od zebrania ogólnego sprawozdawczo-wyborczego w dniu 6 września 2006 r. W marcu 2010 r. w ramach Oddziału Rejonowego powstało Koło Terenowe w Wojkowicach Kościelnych, a w 2011 r. Koło Terenowe w Brudzowicach.
 
    Podsumowaniu 25-letniej działalności Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gminie Siewierz poświęcona będzie monografia autorstwa Eugenii Kosteczki, która niebawem ukaże się nakładem Gminy Siewierz.
 

Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 20200077
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.