KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 11°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1003 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH: ZACZAROWANY MŁYNEK

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz na przedstawienie pt. "Zaczarowany młynek". Przedstawienie w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Wstęp jest bezpłatny.

< MAJ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Data rozpoczęcia: 2019-05-24 16:00
Data zakończenia: 2019-05-24 17:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
- INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH -
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

Tylko przez naukę i oświatę możemy stać się z czasem silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem.
Henryk Sienkiewicz

    Mszą świętą oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia rozpoczęliśmy w dniu 6 października 2018 r. oficjalną część uroczystości przygotowanej z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły oraz 25-lecia nadania Szkole Podstawowej w Żelisławicach imienia Henryka Sienkiewicza. W historię naszej szkoły wpisuje się jeszcze jedno ważne wydarzenie - 20-lecie nadania prawa do posiadania sztandaru przez szkołę.

    Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z małżonką oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Posłanka na Sejm RP Anna Nemś, przedstawiciel biura poselskiego Wicemarszałek Sejmu RP Barbary Dolniak Bartosz Smółka, z ramienia Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach st. wizytator Kazimierz Horbatowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, ks. proboszcz Marek Majchrzak oraz ks. kanonik Franciszek Błasik, radni Rady Miejskiej w Siewierzu, sołtys sołectwa Żelisławice Alicja Bieniek, sołtys sołectwa Leśniaki Zofia Machura, byli dyrektorzy szkoły: Elżbieta i Jan Grefkowiczowie, Jacek Pastwa, Małgorzata Miłoch oraz przedszkola: Bożena Rzepecka, Maria Nowak, Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Sierka wraz z Radą Rodziców, Anna Nowak - córka Wiesława Nowaka, prezesa firmy Novmar w Krakowie, wieloletniego przyjaciela tej szkoły, sponsora, człowieka oddanego swojej Małej Ojczyźnie, Prezes Zarządu kopalni dolomitu "Promag" Piotr Wosinek, Prezes ZNP oddziału w Siewierzu Elżbieta Kuraś, Komendant gminny OSP Andrzej Machura, Prezes Kółka Rolniczego w Żelisławicach Waldemar Baran, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz Piotr Baliński, dyrektorzy placówek oświatowo-kulturalnych z gminy Siewierz, emerytowani nauczyciele i pracownicy tej placówki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy, lokalnych stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych, kół gospodyń, OSP, klubów sportowych działających w środowisku lokalnym i współpracujących ze szkołą, przyjaciele, rodzice, sponsorzy, dobroczyńcy, ludzie zasłużeni dla rozwoju szkoły i Małej Ojczyzny, grono pedagogiczne i pracownicy ZSP w Żelisławicach oraz uczniowie.

    W oficjalnej części tego spotkania dyrektor szkoły Ewa Stelmach w podziękowaniu za wieloletnią pracę, zrozumienie potrzeb placówki i wszystkie działania służące edukacji, wychowaniu dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniowskich, a także podnoszeniu jakości pracy szkoły wręczyła pamiątkowe tarcze. Otrzymali je: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, na ręce st. wizytatora Kazimierza Horbatowskiego - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Elżbieta i Jan Grefkowiczowie, Bożena Rzepecka, Maria Nowak, Jacek Pastwa, Małgorzata Miłoch, na ręce Anny Nowak - Wiesław Nowak, Jan Mucha, Piotr Wosinek, Alicja Bieniek, Zofia Machura, ks. proboszcz Marek Majchrzak. Podziękowania z tej okazji wręczono również: Elżbiecie Stawickiej - dla KGW Żelisławice, Stanisławie Myrcie - dla KGW Leśniaki, Janowi Machurze - dla Chóru Męskiego w Żelisławicach, Andrzejowi Machurze - dla OSP w Żelisławicach, Waldemarowi Baranowi - dla Kółka Rolniczego w Żelisławicach.

    Słowa uznania za wieloletnią współpracę należą się również instytucjom z gminy Siewierz współpracujących ze szkołą: placówkom oświatowym z gminy Siewierz, LO im. Jana Pawła II w Siewierzu, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Nadleśnictwu Siewierz, Komisariatowi Policji w Siewierzu, NZOZ Polmed w Siewierzu, Gminnemu Kołu Pszczelarzy, LKS Ostoja w Żelisławicach, Orkiestrze Dętej OSP w Żelisławicach, stowarzyszeniom działających w środowisku lokalnym, rodzicom zaangażowanym w kolejnych latach w działalność szkoły, przyjaciołom szkoły, sponsorom, dobroczyńcom, ludziom działającym na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, nauczycielom, uczniom, absolwentom.

    Pierwszą część uroczystości zakończyły przemówienia gości, którzy przekazali na ręce dyrektor Ewy Stelmach okolicznościowe listy gratulacyjne, statuetki, kwiaty, tablice i inne pamiątki. Głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, posłanka na Sejm RP Anna Nemś, st. wizytator Kazimierz Horbatowski, przedstawiciel biura poselskiego Barbary Dolniak Bartosz Smółka, Jan Mucha, Piotr Wosinek (który przekazał piękny i unikatowy album wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę), Alicja Bieniek, Zofia Machura, Sylwia Gruszka. Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne nadesłali: II Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk, Wiesław Nowak - Prezes firmy Novmar w Krakowie, wieloletni przyjaciel i dobroczyńca szkoły, który ufundował również piękny olejny obraz „Henryk Sienkiewicz. Ku pokrzepieniu serc” autorstwa Roberta Bubla.

    Drugą część spotkania rozpoczął Jan Grefkowicz, który zaprezentował w swoim wystąpieniu historię Szkoły Podstawowej w Żelisławicach. Wykład zilustrowany został prezentacją multimedialną zawierającą archiwalne zdjęcia - wspomnienia oraz wywiadem o historii przedszkola przygotowanym przez Bożenę Rzepecką.

    Następnie na scenę wkroczył Henryk Sienkiewicz (w którego wcielił się uczeń kl. III gimnazjum Adam Gnacik), aby wspólnie ze zgromadzoną społecznością uczestniczyć w części artystycznej programu, podczas której mogliśmy usłyszeć piosenki w wykonaniu szkolnego chóru oraz obejrzeć wywiady przeprowadzone z nauczycielami, władzami samorządowymi i byłymi dyrektorami na temat naszej szkoły. Tę część spotkania prowadzili: Patrycja Poznańska - uczennica kl. III gimnazjum oraz absolwent naszej szkoły - Krystian Las.

    Uroczystość zakończył Koncert Absolwentów, w którym udział wzięli niezwykle utalentowani muzycznie nasi byli uczniowie: Milena Będkowska, Wioletta Staszek, Karina Sornik, Karolina Tomczyk, Monika Sierka, Bartosz Matan, Anna Nowakowska. Koncert w sposób profesjonalny poprowadzili także nasi absolwenci: Sylwia Polewczak i Mateusz Makieła. Gratulujemy i dziękujemy.

    Wśród imprez towarzyszących jubileuszowi na uwagę zasługują szkolne konkursy dla dzieci i młodzieży, a wśród nich: konkurs historyczny pt. „Czy znasz historię szkoły w Żelisławicach?”, konkurs literacki pt. „Moja szkoła - wspomnienia”, konkurs poetycki pt. „Wiersze o naszej szkole”, konkurs na prezentację multimedialną pt. „Moja szkoła we wspomnieniach”, konkurs plastyczny pt.”Szkoła moich marzeń”, przygotowanie wystaw na korytarzach i w salach poświęconych historii szkoły oraz życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, opracowanie folderu - przewodnika po szkole dla zwiedzających, wydanie przez Małgorzatę Miłoch monografii o szkole obejmującej lata jej kadencji na stanowisku dyrektora (1998-2013) oraz wydanie przez Ewę Stelmach prezentacji multimedialnej na temat działalności szkoły w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.

    Wyrazy uznania i słowa podziękowania pragnę skierować pod adresem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia za ufundowanie z okazji jubileuszu pamiątkowej tablicy oraz pomoc w organizacji uroczystości, ks. proboszczowi Markowi Majchrzakowi i ks. kanonikowi Franciszkowi Błasikowi za odprawienie mszy św. jubileuszowej, Janowi Grefkowiczowi za przygotowanie i zaprezentowanie „Historii Szkoły Podstawowej w Żelisławicach”, Janowi Mucha - za ufundowanie poczęstunku, Radzie Rodziców za ufundowanie tortu, Rodzicom za przygotowanie poczęstunku, Restauracji Zamkowa za pomoc w organizacji jubileuszu.

    Szczególne podziękowania kieruję na ręce Doroty Grzesiak - koordynatora uroczystości - a także wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, którzy wzorowo i odpowiedzialnie wywiązali się z przydzielonych zadań, przygotowując wspaniały jubileusz, który na trwałe wpisze się w historię tej placówki.

    Słowa wdzięczności należą się również Uczniom i Absolwentom, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania związane z przygotowaniem i obchodami jubileuszu.

    Pragnę podziękować również społeczności lokalnej, która razem z nami - Uczniami, Nauczycielami i Pracownikami ZSP w Żelisławicach oraz Rodzicami - zapisała kolejną datę w historii szkoły - Jubileusz 70-lecia Szkoły oraz 25-lecia nadania Szkole Podstawowej w Żelisławicach imienia Henryka Sienkiewicza.
 
Ewa Stelmach
Dyrektor ZSP w Żelisławicach
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 20737749
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.