KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 4°C
Pręd. wiatru: 22 km/h
Ciśnienie: 1003 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO W SIEWIERZU

25 lutego 2020 r. (wtorek) Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:50 – „Gang zwierzaków" 16:40 – „Zenek" 18:50 – „Bad Boy" 20:50 – „365 dni". Repertuar wraz z linkami do przedsprzedaży znajduje się na stronie: https://plannakino.pl/trasa_kina/szczegoly/88

< LUTY 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
Data rozpoczęcia: 2020-02-25 09:00
Data zakończenia: 2020-02-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

APEL

do Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

Zbliża się termin Ogólnego Zebrania Członków Spółki. Jak co roku, Ogólne Zebranie będzie decydować o ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu oraz o zagospodarowaniu gruntów stanowiących wspólnotę gruntową.

Ważną sprawą, którą pragnę podzielić się z członkami Spółki, oczekując zrozumienia i wsparcia w realizacji przez Gminę Siewierz zamierzeń inwestycyjnych na rzecz wspólnoty samorządowej, jest sprawa nieruchomości o pow. 8.6525 ha, położonej w Siewierzu przy DK-1, w sąsiedztwie sołectwa Brudzowice, w pobliżu istniejących zakładów przemysłowych.

Nieruchomość ta, obejmująca działki o numerach: 862/8, 862/12, 862/19, 862/23, 972/10, 977/5, 981/1, 8570/1, 1142/4, 1142/6, 1147/14, 1147/17, 1357/3 o łącznej pow. 8.6525 ha stała się z mocy prawa własnością Gminy Siewierz.

Na omawianym terenie Starosta Będziński decyzją z dnia 13 maja 2008 r. nr WaiŚ.Siewierz.AN.7331-001/08 ustalił lokalizację drogi publicznej dla inwestycji pn.: ?Budowa drogi zbiorczej w Siewierzu w celu aktywizacji terenów inwestycyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK ? 1?. Decyzja stała się ostateczna w dniu 12 czerwca 2008 r. i z tą datą Gmina Siewierz nabyła własność ww. nieruchomości.

Od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna minęło 10 lat.

Cel określony w decyzji o wywłaszczeniu nie został do tej pory zrealizowany, co w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 137 ust. 1 pkt 2) daje podstawę do uznania nieruchomości za zbędną na wspomniany cel. Fakt ten, zgodnie z art. 136 ust. 3 ww. ustawy uprawnia poprzedniego właściciela nieruchomości do zgłoszenia staroście żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Zasadność zwrotu przez Gminę Siewierz przedmiotowej nieruchomości wynika z faktu odstąpienia od zamiaru budowy drogi publicznej z uwagi na wysoki koszt realizacji inwestycji.

Za zwrotem przemawia również brak w budżecie gminy środków na zapłatę Wspólnocie Leśno-Gruntowej w Siewierzu odszkodowania, które według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 1.849.017,00 zł.

Zapłata takiej kwoty pociągnie za sobą negatywne skutki dla Gminy Siewierz jako wspólnoty samorządowej, zwłaszcza w zakresie realizacji budżetu gminy uchwalonego na 2019 r. Uszczuplenie gminnego budżetu o blisko 2 miliony zł spowoduje zmniejszenie zakresu inwestycji, możliwych do zrealizowania, których oczekują mieszkańcy Gminy Siewierz.

Pragnę podkreślić, że Gmina Siewierz zaangażowała własne środki w opracowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, jednakże nie dysponuje środkami na realizację tak wielkiego zadania. Według sporządzonego kosztorysu koszt budowy drogi wynosi 34,7 mln zł.

Realizacja inwestycji miała na celu rozwiązanie problemu zagrożenia wypadkami drogowymi, wynikającego z niekorzystnego rozwiązania komunikacyjnego, a związanego w szczególności z dojazdem pracowników do firmy Elektrolux Poland sp. z o.o.

Poza poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwestycja miała na celu zaktywizowanie terenów inwestycyjnych o pow. ponad 100 ha, stworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę infrastruktury okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Widząc pilną potrzebę budowy omawianej inwestycji drogowej, władze samorządowe występowały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o jej realizację. Niestety, GDDKiA odmówiła przyjęcia roli inwestora. Uznała, że potrzeba inwestycji wynika z konieczności obsługi rozbudowujących się zakładów przemysłowych i usługowych, a co za tym idzie, nie może być finansowana ze środków będących w dyspozycji GDDKiA.

Gmina Siewierz przekonana o potrzebie budowy drogi zbiorczej, szukała również wsparcia u Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów, senatorów, Marszałka Województwa Śląskiego i Ministra Infrastruktury. Niestety, wszystkie starania zakończyły się niepowodzeniem, skutkiem czego cel wywłaszczenia pozostał niezrealizowany.

W tej sytuacji, zwracam się do członków Spółki z prośbą, aby na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków Spółki podjęli uchwałę w sprawie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Ze stosownym pismem w opisanej sprawie zwróciłem się do Zarządu Spółki, wnioskując o ujęcie w porządku obrad zbliżającego się Zebrania sprawy zwrotu przez Gminę Siewierz na rzecz Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu omawianej nieruchomości.

W obawie, że wobec wielu spraw stanowiących przedmiot obrad, sprawa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może zostać przedstawiona członkom Spółki na Ogólnym Zebraniu pobieżnie, uznałem za konieczne poinformowanie członków o niej w niniejszym apelu, aby naświetlić temat dla podjęcia odpowiedzialnej decyzji.

Przedstawienie członkom Wspólnoty tak ważnej sprawy wynika również z faktu, że kierowana w pismach od 2015 r. do Zarządu Spółki gotowość zwrotu przez Gminę Siewierz przedmiotowej nieruchomości nie przyniosła do tej pory oczekiwanego efektu. Wręcz przeciwnie, Zarząd Spółki odpowiedział wezwaniem do zapłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Będzińskiego w kwocie 2.422.700,00 zł wraz z należnymi odsetkami. Decyzja Starosty Będzińskiego ustalająca odszkodowanie we wspomnianej wysokości została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2016 r., w związku z czym, żądanie Zarządu Spółki stało się bezprzedmiotowe.

Obecnie Starosta Będziński ponownie rozpatruje sprawę ustalenia odszkodowania za nieruchomość. Jak wspomniałem wyżej, według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości opiewa na kwotę 1.849.017,00 zł.

Ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego kwota odszkodowania stanowi 10,6% zaplanowanych w bieżącym roku wydatków majątkowych Gminy Siewierz. Wypłata odszkodowania stanowiłaby bardzo duży wydatek z budżetu gminy, niosący za sobą poważne zagrożenie dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź konieczność rezygnacji z budowy niektórych inwestycji.

Zwrot nieruchomości w świetle braku możliwości realizacji celu wywłaszczenia i braku przydatności nieruchomości dla Gminy Siewierz w obecnej chwili, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu publicznego wspólnoty samorządowej.

W sytuacji braku zainteresowania ze strony członków Spółki zwrotem nieruchomości, proszę o podjęcie uchwały o zrzeczeniu się odszkodowania za ww. nieruchomość. Pozwoli to Gminie Siewierz na realizację zadań służących całej wspólnocie samorządowej, w tym również członkom Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Liczę na zrozumienie przedstawionego problemu i pozytywny dla całej społeczności lokalnej wynik głosowania nad projektem uchwały, przedłożonej w niniejszej sprawie przez Zarząd Spółki.

Jestem przekonany, że każdy z Państwa chce mieć gminę nowoczesną, zadbaną, rozwijającą się i aktywną gospodarczo.

Szanowni Państwo, poprzez odpowiedzialne podejście do problemu i odpowiednie głosowanie możecie pokazać, że zależy Wam na budowaniu takiej właśnie gminy, wspólnoty samorządowej której wielu może nam pozazdrościć.

Burmistrz

mgr Zdzisław Banaś
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 25378873
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.