KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 20°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1007 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ STRATEGII ROZWOJU

Jednym z obowiązków władz samorządowych jest realizowanie polityki rozwoju lokalnego, której niezbędnym elementem jest strategia rozwoju. Chcemy wspólnie z Mieszkańcami odpowiedzieć na pytanie, jaka ma być nasza gmina za kilka lat i dlatego tak ważne jest, aby swoje opinie na ten temat przekazało nam jak najwięcej osób, reprezentujących różne środowiska społeczne. Zapraszamy Mieszkańców do współpracy i prosimy o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii rozwoju gminy.

< CZERWIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2020-06-22 00:00
Data zakończenia: 2020-06-22 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

   W dniu 22 grudnia br. obchodzono 25. rocznicę powstania Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Damian Dawczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. Zbigniew Tomsia, byli oraz obecni pracownicy zakładu, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
   Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś złożył gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz naszej gminy na ręce dyrektora ZUWiK Andrzeja Dyszego, wręczył ponadto dyplomy uznania dla pracowników obchodzących jubileusz 25-lecia i 15-lecia pracy zawodowej.
 
HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ ZUWIK

       Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu został utworzony na podstawie Uchwały Nr VI/40/94 Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 28.12.1994 roku. Nadrzędnym celem powołanego zakładu budżetowego było wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Siewierz. Wodę dostarczano również do gminy Psary (do roku 1996) oraz do dwóch sołectw w gminie Łazy (do 2010 r.). Pierwotnie zakład obsługiwał sieć wodociągową na terenach wiejskich w gminie Siewierz, ponieważ z powodu braku możliwości w tym czasie komunalizacji wodociągów na terenie miasta Siewierz, pozostały one w zarządzie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. Zakład dysponował również ujęciami wody w Żelisławicach, Tuliszowie i Trzebiesławicach. Pierwszym dyrektorem zakładu został Stanisław Chrapka, który pełnił tą funkcję do 2004 roku, główną księgową została Halina Bajan.
       Dla prawidłowego rozwoju gminy konieczna była rozbudowa sieci wodociągowej, zakład od początku powstania realizował inwestycje związane z modernizacją starej sieci wodociągowej - przejętej od WZUW Katowice, jak również budowano nowe odcinki wodociągów:
- w 1996 r. przebudowano część wodociągu w Brudzowicach i Dziewkach,
- w 1998 r. wybudowano wodociąg w Żelisławicach ul. Zarzecze, - w 1999 r. wybudowano wodociąg Huby Leśniackie,
- w 2000 r. wybudowano wodociąg Dziewki – Pasternik,
- w 2002 r. przebudowano wodociąg w sołectwie Nowa Wioska,
- w 2004 r. roku przebudowano wodociąg z miejscowości Żelisławice - Górny Las do miejscowości Leśniaki,
- w 2008 roku przebudowano wodociąg w miejscowości Dziewki – Pańskie,
- w 2009 roku przebudowano wodociąg w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej.

        W roku 1996 sołectwo Trzebiesławice zostało przyłączone do Dąbrowy Górniczej, w wyniku czego ZUWiK pozostał z ujęciem wody Trzebiesławice będącym własnością gminy Siewierz, ale bez wodociągu przesyłowego, mogącego dostarczać wodę na nasze tereny. Dlatego też podjęto się realizacji 2,5 km odcinka wodociągu, który w 2012 roku połączył studnię Trzebiesławice z miejscowością Wojkowice Kościelne–Karsów. Pozwoliło to zasilić w wodę Wojkowice Kościelne po wschodniej stronie DK 1. Inwestycja ta przyczyniła się również do eliminacji występujących w tym czasie braków wody i spadków ciśnienia.

       W roku 2009 pojawiła się możliwość przejęcia wodociągów na terenie Siewierza. Miasto było wówczas obsługiwane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, zasilane z ujęcia w Czekance oraz studni znajdującej się na Placu Strażackim w Siewierzu. Ponieważ woda ze studni na Placu Strażackim była złej jakości, należało znaleźć alternatywne źródło zasilania. W porozumieniu z Zarządem Górniczych Zakładów Dolomitowych podjęto decyzję o zagospodarowaniu kolejnej studni na terenie kopalni oraz wybudowaniu 2,5 km odcinka wodociągu do Siewierza. Po zakończeniu inwestycji ujęcie na placu Strażackim zostało wyłączone z eksploatacji, a mieszkańcy Siewierza korzystają z bardzo dobrej jakości wody z siewierskich dolomitów.
        W 2005 roku ZUWiK w Siewierzu rozpoczął działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Oddano do eksploatacji mechaniczno-biologiczną Oczyszczalnię Ścieków Siewierz „Północ” wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej wówczas długości 23 km. Do sieci podłączono 615 nieruchomości. W następnym etapie - w roku 2009 skanalizowano kolejną część miasta tj. Osiedle Zachód – wybudowano 14 km sieci kanalizacyjnej i podłączono 380 posesji. W wyniku dalszych prac w roku 2012 skanalizowano Osiedle Siewierz Jezioro, gdzie wybudowano 5 km sieci kanalizacyjnej i podłączono 133 nieruchomości oraz ul. Wodną w Siewierzu, gdzie wybudowano 1,8 km sieci i podłączono 13 posesji. W 2017 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Siewierzu – Piwoni. Wybudowano tam 870 m kanalizacji i podłączono 29 posesji. W roku 2018 po wybudowaniu przepompowni oraz kolektora tłocznego, ścieki z Osiedla Siewierz Jeziorna zaczęły płynąć do Oczyszczalni Ścieków Siewierz „Północ”. Obecnie w zakresie zbiorowego odbioru ścieków Zakład obsługuje 45 km sieci i 1.197 nieruchomości.
       W roku 2011 wybudowano wodociąg przesyłowy z ujęcia Chmielowskie do nowopowstającego osiedla oraz sieć rozdzielczą. W 2012 roku wykonano odwiert pod nowe ujęcie wody. Równocześnie z siecią wodociągową budowano też kanalizację sanitarną oraz przepompownię ścieków z kolektorem tłocznym do oczyszczalni Siewierz północ.Wychodząc naprzeciw planom rozwoju gminy i oczekiwaniom mieszkańców, zakład przeprowadził szereg inwestycji:
- w latach 2008-2013 realizowano rozbudowę wodociągu w Żelisławicach ul Piastów,
- w latach 2011 2016 budowano wodociąg w Tuliszowie ul. Szeroka - w 2015 r.
- budowano wodociąg w Dziewkach ul Pileckiego, - w 2014 r.
- przebudowano wodociąg w Tuliszowie ul. Widokowa - w 2017 r.
- przebudowano wodociągi w Tuliszowie ul. Bratków, w Brudzowicach na „Świętej” oraz na odcinku GZD - Kazimierzówka.

       W ramach komunalizacji gmina Siewierz przejęła całą sieć wodociągową na terenie miasta oraz przyległych miejscowości Czekanka i Chmielowskie oraz 3 ujęcia wody: w Czekance, na Chmielowskim oraz na Placu Strażackim wraz z hydrofornią i budynkiem technicznym. Ponieważ sieć wodociągowa na terenie miasta Siewierza była w bardzo złym stanie, ZUWiK podjął szereg działań, mających na celu szybką naprawę najbardziej awaryjnych odcinków. Przebudowano również 1.700 m wodociągu zasilającego odbiorców Siewierza – Łysa Góra, gdyż jego stan generował duże straty wody. W 2016 roku wykonano projekt przebudowy wodociągów w Siewierzu na Osiedlu Zachód. Przebudowę rozpoczęto w 2018 r. Ze względu na duży zakres przedsięwzięcia, prace są realizowane etapami. Do chwili obecnej przebudowano wodociąg w ulicach: Bema, Targowej, Sikorskiego, Gietyngiera, Chopina i Paderewskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych latach.
       Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu z powodzeniem aplikował również o środki na realizację zadań z funduszy zewnętrznych. W roku 2011 otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę sieci wodociągowych w miejscowościach Gołuchowice i Dziewki. Na ogólny koszt przedsięwzięcia 1.684.694,09 zł, z PROW-u zostało  pokryte 75% tej kwoty. Przebudowano łącznie 4340 m.b.  wodociągu (Gołuchowice 2700m, Dziewki 1640m) z 186 przyłączami. W roku 2015 również z PROW pozyskano dofinansowanie na przebudowę wodociągów w sołectwach południowej części gminy: Podwarpie, Pierkowskie, Karsów, Warężyn, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Podleśna oraz część Kuźnicy Warężyńskiej ogółem 7180 m.b. wodociągu oraz 369 przyłączy. Na ogólny koszt inwestycji w wysokości 1.688.001,41 zł, ze środków PROW-u pokryto 50% kosztów.

       W okresie 25 lat istnienia Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu nastąpiło wiele istotnych zmian w jego działalności, a szczególnie w zakresie realizowanych zadań, których zakres systematycznie się powiększa. Zakład zmienił również swoją siedzibę. Wymieniono cały park samochodowo – sprzętowy, ponadto podjęto działania mające na celu montaż wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego. Prowadzi się działania mające na celu przejęcie na własność Gminy 3 studni na terenie GZD w Siewierzu. Patrząc w przyszłość oraz będąc otwartym na potrzeby mieszkańców gminy, zakład planuje na bliższą i dalszą przyszłość szereg ambitnych działań. Są już przygotowane projekty na przebudowę sieci wodociągowych: Leśniaki – Żelisławice, w Kuźnicy Warężyńskiej oraz kolejne odcinki w Siewierzu na Osiedlu Zachód. Na etapie projektowania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Siewierz. W 2020 roku ruszy kolejny etap budowy kanalizacji w Siewierzu na „Piwoni”. W związku z planami rozbudowy sieci kanalizacyjnej, konieczna będzie również modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Siewierz „Północ”. Będzie to kolejne wyzwanie, z którym przyjdzie zmierzyć się Zakładowi.
       Zakład ponadto stale rozszerza swoją działalność o realizację nowych obowiązków m.in. w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Siewierz. Wykonuje zadania w zakresie
- zimowego utrzymania dróg, parkingów i chodników gminnych oraz remontów częściowych tych obiektów,
- utrzymuje porządek i czystość na drogach, parkingach i chodnikach gminnych,
- zajmuje się bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej,
- wykonuje roboty remontowo - budowlane na rzecz Gminy Siewierz i jej jednostek.

      Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz mając duże wsparcie z gminnego budżetu na realizację wielu przedsięwzięć, wyrażamy nadzieję na pomyślne zwieńczenie  naszych planów i zamierzeń, które będą się przyczyniać do polepszenia warunków życia w gminie Siewierz.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27183461
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.