KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 16°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1008 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ STRATEGII ROZWOJU

Jednym z obowiązków władz samorządowych jest realizowanie polityki rozwoju lokalnego, której niezbędnym elementem jest strategia rozwoju. Chcemy wspólnie z Mieszkańcami odpowiedzieć na pytanie, jaka ma być nasza gmina za kilka lat i dlatego tak ważne jest, aby swoje opinie na ten temat przekazało nam jak najwięcej osób, reprezentujących różne środowiska społeczne. Zapraszamy Mieszkańców do współpracy i prosimy o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii rozwoju gminy.

< CZERWIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2020-06-22 00:00
Data zakończenia: 2020-06-22 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Analiza jakości powietrza w Gminie Siewierz w 2019 roku

Przypominamy, iż od marca 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonuje gminny system monitoringu jakości powietrza. W ramach systemu zostało zakupionych i zamontowanych 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablica LED, informująca społeczeństwo o  aktualnym stanie jakości powietrza. Na tablicy wyświetlane są naprzemiennie dane dot. jakości powietrza z poszczególnych czujników. Tablica znajduje się na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. Lokalizacja czujników przedstawia się następująco:

 1. Budynek remizy OSP Rynek w Siewierzu,
 2. Budynek plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu,
 3. Budynek remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
 4. Budynek remizy OSP w Żelisławach,
 5. Budynek remizy OSP w Gołuchowicach,
 6. Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzowicach.

Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM1, PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu.

Mieszkańcy mogą sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Gmina Siewierz w najbliższym czasie planuje rozbudowę systemu monitoringu jakości powietrza. Planowany jest zakup 3 czujników, które mają zostać zamontowane na następujących obiektach gminnych:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu,
 2. Budynek remizy OSP w Nowej Wiosce,
 3. Budynek remizy OSP w Leśniakach.

Dodatkowo w 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy Siewierz zostaną zamontowane monitory, służące do wyświetlania danych dotyczących jakości powietrza z czujnika znajdującego się w najbliższej odległości od szkoły.

System monitoringu jakości powietrza w szkołach będzie miał na celu edukację ekologiczną oraz kształtowanie właściwych zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Za pomocą ww. systemu dyrekcja danej szkoły będzie mogła wprowadzać na bieżąco stany alarmowe dot. jakości powietrza oraz opracowaną przez siebie procedurę postępowania na wypadek przekroczenia stężeń pyłów zawieszonych tj.: ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz budynku, zakaz otwierania w salach okien i wietrzenia pomieszczeń.

Gminny system monitoringu jakości powietrza został tak opracowany, że pozwala na stałe raportowanie jakości powietrza w gminie. W okresie od września do grudnia 2019 r., czyli w sezonie grzewczym, czujniki wykazały wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Na podstawie posiadanych danych wynika, iż najgorsze pomiary odnotowano z czujników: Siewierz -ul. Rynek, Siewierz - ul. Stolarska, Wojkowice Kościelne - ul. Piastowska w godzinach wieczornych w warunkach bezwietrznej pogody i niskiej temperatury. Dopuszczalne normy były przekroczone nawet o 300%.

Z obserwacji wynika, iż czujniki, które zlokalizowane są wśród zwartej zabudowy, gdzie nie ma swobodnego przepływu mas powietrza wskazują wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Natomiast sensory znajdujące się w miejscowościach, gdzie nie występuje aż tak zwarta zabudowa i przepływ powietrza jest swobodny, wskazują dane dotyczące jakości powietrza na poziomie dobrym, umiarkowanym bądź dostatecznym. Ponadto, na wynik pomiaru ma także wpływ odległość czujnika od drogi publicznej, gdyż transport drogowy również przyczynia się do powstawania zjawiska „niskiej emisji”. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku czujnika Siewierz - ul. Rynek, Wojkowice Kościelne - ul. Piastowska. Czujniki te pochłaniają dodatkowo zanieczyszczenia emitowane przez ruch samochodowy.

Wymaga podkreślenia, iż na jakość powietrza w Gminie Siewierz w znaczącej mierze wpływa stosowanie przez mieszkańców starych pieców węglowych, które emitują do atmosfery szkodliwe dla naszego organizmu pyły zawieszone: pył PM10, pył PM2,5 oraz gazy: tlenki azotu, dwutlenki siarki, tlenki węgla. Najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest pył PM10, ponieważ podrażnia on nasze drogi oddechowe, powoduje alergie, choroby skóry, choroby serca, choroby nowotworowe. Stosowanie przez mieszkańców paliw złej jakości (mułu, flotu, węgla brunatnego, czy też wilgotnego drewna) oraz spalanie odpadów w piecach centralnego ogrzewania to, kolejne przyczyny zanieczyszczenia powietrza w gminie.

W Polsce dobowe normy dla pyłu PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny - 50 µg/m3
 • poziom informowania - 100 µg/m3
 • poziom alarmowy - 150 µg/m3
 •  
 • Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
 • Poziom informowania (ostrzeżenie smogowe) – 100 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest dwukrotnie.
 • Poziom alarmowy (alarm smogowy) – 150 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest trzykrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.

W Gminie Siewierz w 2019 ww. poziomy kształtowały się w następujący sposób:

 1. Dane z czujnika Siewierz - ul. Rynek:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza) – 45 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania (bardzo zła jakość powietrza) – 14 dni
 2. Dane z czujnika Siewierz - ul. Stolarska:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza) – 27 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania (bardzo zła jakość powietrza) – 9 dni
 3. Dane z czujnika Gołuchowice:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza) – 12 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania (bardzo zła jakość powietrza)– 0 dni
 4. Dane z czujnika Wojkowice Kościelne:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza)– 17 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania (bardzo zła jakość powietrza)– 5 dni
 5. Dane z czujnika Żelisławice:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza) – 11 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania/ (bardzo zła jakość powietrza) – 2 dni
 6. Dane z czujnika Brudzowice:
  Ilość dni z przekroczonym poziomem informowania (zła jakość powietrza)– 0 dni
  Ilość dni z przekroczonym poziomem alarmowania (bardzo zła jakość powietrza) – 0 dni

Z powyższych danych wynika, iż zachodzi potrzeba poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Siewierz. W tym celu Gmina Siewierz udziela z budżetu gminy dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie starego pieca węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, kocioł na biomasę. Prowadzona wśród lokalnej społeczności szeroko rozumiana kampania informacyjno – edukacyjna dot. smogu w ocenie tutejszej władzy samorządowej przyczyni się w przyszłości do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Aby Gmina Siewierz wygrała walkę ze smogiem potrzebne jest zaangażowanie jej mieszkańców. To ich aktywna postawa ma ogromne znaczenie dla dobra środowiska.

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27185823
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.