KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 4°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1027 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W GMINIE SIEWIERZ

15 stycznia br. w punktach szczepień na terenie Gminy Siewierz rozpoczęto proces rejestracji seniorów w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Na dzień 25 stycznia wszystkie wolne terminy na szczepienia były już zajęte aż do 31 marca br. Jest to spowodowane ograniczoną przez Rząd RP liczbą dostaw szczepionek. Do każdego z punktów szczepień w Polsce trafia bowiem jedynie 30 dawek szczepionek tygodniowo.

< LUTY 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Data rozpoczęcia: 2021-03-31 00:00
Data zakończenia: 2021-03-31 00:00
Lokalizacja wydarzenia:

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Minął kolejny rok działania systemu gospodarki odpadami w ramach którego gminy zapewniają odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. podmiot działający w ramach zawartej z Gminą Siewierz umowy odebrał i zagospodarował następujące ilości i rodzaje odpadów:
 • 2 470,98 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • 1 484,598 ton odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,
 • 85,34 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • 34,98 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających papę odpadową.
    Koszt ww. usługi wyniósł 2.589.522,17 zł.

    W wyniku przeprowadzonego w 2020 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz” została wyłoniona firma ALBA MPGK Sp z o.o., która zaoferowała następujące ceny:
 • 700,92 zł/tona – za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 646,92 zł/tona – za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
 • 426,60 zł/tona – za odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • 534,60 zł/tona – za odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające papę lub materiały izolacyjne.
    Wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ilość odpadów odbieranych i zagospodarowywanych, po raz kolejny, powoduje konieczność podniesienia stawki opłaty tak, aby pokrywała koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na nieruchomościach nim objętych.

    W dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę Nr XIX/227/2021, w której ustaliła następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i tak:
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - w wysokości 22,00 zł od osoby,
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – w wysokości 66,00 zł od osoby.
    Ponadto ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy w wysokości 180,00 zł oraz w wysokości 360,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

    Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2021 r. O zmianie stawki właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony w formie pisemnego zawiadomienia.

    Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że w dniu 19.11.2020 r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę Nr XVII/203/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Ustalona wysokość zwolnienia to 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia zobligowani są do złożenia deklaracji oraz do kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

    W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
 • nie posiada kompostownika przydomowego, 
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w złożonej deklaracji,
    burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do ww. zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 31580537
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.