KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 17°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1013 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< LIPIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Red: Panie Burmistrzu, kończy się pierwszy rok kolejnej kadencji samorządu, którego jest Pan gospodarzem. I choć dla Pana jest to trzecia kadencja na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, to na zakończenie roku warto podsumować działania, które zostały podjęte na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

    ZB: Minione lata charakteryzowały się dynamicznym rozwojem gminy, wiele inwestycji zostało pomyślnie zrealizowanych, gmina aktywnie pozyskiwała fundusze europejskie, które umożliwiły realizację wielu zadań. Przed nami nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, do której przygotowujemy się od dłuższego czasu. Chciałbym, aby gmina wykorzystała wszelkie możliwości w celu pozyskania i efektywnego wykorzystania środków zewnętrznych tak krajowych jak i unijnych do finansowania zadań, poprawiających jakość życia w naszej gminie. Kierunek ten jest zgodny z moim programem wyborczym, który zamierzam w dalszym ciągu rzetelnie realizować.

    Tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udało się sfinalizować kilka znaczących inwestycji. W czerwcu zakończyliśmy kompleksowe prace na obiekcie sportowym KS Niwy Brudzowice, których całkowity koszt zamknął się kwotą 1.195.000 zł. Na tą inwestycję, realizowaną w trzech etapach, gmina otrzymała jeszcze w poprzedniej perspektywie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 340 tysięcy złotych. Zakończył się również etap III przebudowy stadionu sportowego LKS Ostoja w Żelisławicach. Koszt zadania to kwota 1.951.905 zł.

    Kolejne zakończone zadanie, poprawiające znacząco jakość bazy sportowo-turystycznej w gminie, to budowa iluminacji Zamku w Siewierzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na kwotę 305.406, zł oraz dostawa mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem na potrzeby organizowania na błoniach zamkowych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, historycznych i innych, której koszt wyniósł 145.506 zł.  Na realizację tych dwóch ostatnich zadań gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 369.090 zł.

    Warto również wspomnieć o zakończonej przebudowie drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach przy ul. Przyszłości zrealizowanej kosztem 139.713 zł oraz o wykonanej konserwacji elewacji zewnętrznej oraz pokrycia dachowego budynku Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych w Siewierzu, w celu utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym. Prace przy obiekcie kosztowały 20.857 zł.

    Gmina ma również wiele zadań zaplanowanych, które obecnie są w fazie projektowania. Dla przykładu: rozpoczęto projektowanie przebudowy parkingów przy Zespole Szkół w Siewierzu wraz z przebudową ul. Piaskowej i Sosnowej oraz budowy bazy sportowej przy szkole, trwają prace projektowe dla budowy budynków socjalnych przy ul. Górnej i ul. Warszawskiej w Siewierzu oraz przy ul. Bema – gdzie planuje się budynek wielofunkcyjny, składający się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz z części remizy OSP. Opracowywany jest też projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Parkową w Siewierzu. Ponadto planuje się  budowę chodnika w Podwarpiu w kierunku Tuliszowa oraz kompleksowy remont drogi.

    Red: Nie mniej interesujące są również trwające obecnie inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem tej w centrum Siewierza, która budzi spore emocje.

    ZB: Rzeczywiście, w centrum miasta występują spore utrudnienia związane z dużym  remontem odcinków dróg na ulicach: Bytomskiej, Kopernika i Oleśnickiego. Roboty obejmują również przebudowę odwodnienia, oświetlenia ulicznego, rozbudowę kanału technologicznego, przebudowę i remont wodociągu oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego. Koszt wykonania tej kompletnej i nowoczesnej infrastruktury drogowej wynosi 3.925.000 zł, a na jej realizację Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 1.272.188 zł. Mam nadzieję, że zakończona inwestycja będzie dobrze służyć wszystkim mieszkańcom -  zmotoryzowanym i pieszym oraz gościom, odwiedzającym Siewierz.

    W trakcie realizacji jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu – Sulikowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową boiska wielofunkcyjnego. To przedsięwzięcie zaofertowano na kwotę 3.769.885 zł, ale na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 986.600 zł. Zakończenie budowy jest planowane na koniec miesiąca lipca przyszłego roku. Inwestycja jest bardzo potrzebna i oczekiwana  przez dzieci i młodzież szkolną oraz przez rodziców. Piękny, nowy obiekt z pewnością będzie dobrze służył jego użytkownikom.

    Red: Panie Burmistrzu, mieszkańcy Siewierza i przyjezdni skarżą się na brak miejsc parkingowych  w centrum miasta. Czy gmina podjęła jakieś działania w tym temacie?

    ZB: Rzeczywiście, problem jest uciążliwy, dlatego też podjęliśmy działania w kierunku pozyskania terenu pod kolejną ważną inwestycję – budowę parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i Kościuszki wraz z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem i zagospodarowaniem zieleni. Trwa projektowanie inwestycji i wszystko jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o realizację zadania.

    Gmina zakupiła również  nieruchomość gruntową  w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego o pow. 0.0429 ha za cenę 64.350 zł, z przeznaczeniem pod budowę parkingu. Z takim samym przeznaczeniem została zakupiona również działka w Brudzowicach o pow. 0.2418  ha za cenę 31.434 zł. Kontynuując tematy komunikacyjne chciałbym również wspomnieć o kolejnym realizowanym zamierzeniu, ujętym w moim programie wyborczym - budowie nowoczesnego dworca autobusowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów, stanowiskami przystankowymi oraz zagospodarowaniem terenu. Również i dla tego zadania mamy już kompletną dokumentację  wraz z kosztorysami.

    Ponadto trwają prace związane z wyznaczeniem szlaku rowerowego łączącego dwa punkty przesiadkowe przy istniejących przystankach komunikacji publicznej w Kuźnicy Warężyńskiej przy boisku wielofunkcyjnym oraz w Wojkowicach Kościelnych przy szkole.

    Red: Te i inne inwestycje są zapewne bardzo kosztowne. Na jakie zamierzenia planowane na najbliższą przyszłość gmina stara się o wsparcie zewnętrzne?

    ZB: Gmina mocno zabiega o pozyskiwanie wsparcia finansowego na realizację wielu przedsięwzięć. Dwa zadania o których wspomniałem wcześniej czyli budowa nowoczesnego dworca autobusowego wraz z parkingiem oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami Kościelnymi zostały już wpisane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a gmina ma wstępnie zapewnione około 2,5 miliona złotych dotacji unijnej na ich realizację.  

    Kolejne, bardzo poważne zadanie to budowa nowego przedszkola publicznego, które będzie placówką integracyjną. Zostało zlecone opracowanie projektu dla budowy tego obiektu. Gminie zależy na tym, aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Siewierz i zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych kandydatów. I tu również będziemy mocno zabiegać o środki zewnętrzne. Liczę, że uda się pozyskać środki z PFRON-u i innych, pozabudżetowych źródeł, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie mamy zapewnione środki w wysokości 1.123.600 zł. Inwestycja będzie bardzo kosztowna, szacujemy, że będzie kosztować około 9 mln zł, ale ponieważ jest mocno oczekiwana przez mieszkańców, to podejmiemy się jej realizacji.

    W fazę intensywnych przygotowań weszło zadanie z zakresu budowy i instalacji kolektorów słonecznych. Gmina pozyskała od mieszkańców około 500 ankiet, wyłoniony został wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zostało wpisane w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z kwotą dofinansowania ponad 4 mln zł, a w całości realizacja projektu będzie kosztować około 6 mln zł.
Wspomniane zadania będą finansowane z nowej perspektywy funduszy unijnych, ale przygotowania zostały rozpoczęte dużo wcześniej i zaplanowane zgodnie z przyjętą wizją rozwoju gminy. Kierunki działań pomagają wyznaczać mieszkańcy naszej gminy, którzy mówią nam o potrzebach i wskazują kierunki pożądanych działań.

    Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę dofinansowania 3 mln zł. Będzie to kolejna duża inwestycja, poprawiająca znacząco stan infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy, bowiem warto zaznaczyć, że w ramach tej inwestycji planujemy również budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Chcemy, aby w ramach zadania przebudować kompleksowo całą infrastrukturę drogową - oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, co też jest zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

    Gmina podpisała również umowę o dofinansowanie realizacji projektu Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oczekujemy, że kwota dofinansowania do wybudowanej już drogi wyniesie 502.638 zł. Projektowana jest wymiana wodociągów na osiedlu Siewierz Jezioro i Zachód – pieniądze będą pozyskane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja będzie polegała na wymianie wodociągów oraz odbudowie istniejących i budowie nowych chodników na osiedlach Zachód i Jezioro.

    Red: W minionych latach nasza gmina współpracowała ponadlokalnie z sąsiednimi  gminami. Czy te działania będą kontynuowane?

    ZB: Gmina prowadzi współpracę partnerską z ościennymi gminami, dzięki czemu można pozyskać kolejne środki pozabudżetowe na realizację wspólnych przedsięwzięć. W projekcie partnerskim gmin Zagłębia Dąbrowskiego opracowujemy dokumentację dla zadania pod nazwą „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Na wykonanie projektów otrzymaliśmy dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014. W ramach tego zadania Gmina Siewierz projektuje park miejski przy ulicy Żwirki i Wigury w Siewierzu.

    Ponadto te same samorządy partnerskie, czyli Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Psary, Sławków, Siewierz i Powiat Będziński zgłosiły do projektu kluczowego ogromne zadanie, polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych. Gmina Siewierz, oprócz projektowanego parku miejskiego, zgłosiła również budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy parku, a także zagospodarowanie terenów przy Zamku w Siewierzu wraz z budową nasypu turystyczno-widokowego wzdłuż Przemszy na błoniach zamkowych. Na zadanie dla naszego partnerstwa są zabezpieczone środki, olbrzymie jak na nasze warunki, bo jest to kwota 60 milionów zł w ramach projektu kluczowego. Należy przy tym podkreślić, że dla całego województwa śląskiego zostały wybrane do dofinansowania tylko dwa projekty kluczowe,  jeden z Bielska-Białej, drugim jest właśnie projekt Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

    Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  mamy zapewnione 2 miliony zł na rewitalizację terenów w centrum Siewierza. Również w ramach tych środków mamy zgłoszone zagospodarowanie parku miejskiego w Siewierzu, a także drugie zadanie: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza” czyli przebudowę tak zwanego traktu biskupiego prowadzącego od Rynku w Siewierzu do Zamku. Współpraca z innymi gminami przy realizacji wspólnych projektów  jest bardzo ważna, a korzyści czerpią uczestnicy porozumień, natomiast bez partnerstwa pojedyncze gminy często nie miałyby szans na pozyskanie środków. To np. dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu partnerskiego z Gminą Psary mamy wykonaną iluminację Zamku i scenę mobilną, o której wspomniałem wcześniej.

    Red: Panie Burmistrzu, choć inwestycje i wszystkie zadania o których Pan wspomniał wcześniej są bardzo ważne, to na sprawność działania gminy ma również duży wpływ szereg działań z zakresu gospodarki komunalnej.

    ZB: Rzeczywiście, nie można pominąć wielu innych działań, które mają bezpośrednie przełożenie na komfort życia naszych  mieszkańców. Dla przykładu w mijającym roku na wniosek gminy, firma TAURON na swój koszt dobudowała lampy oświetlenia ulicznego w 9 punktach, w tym  na ul. Parkowej, Długiej, Miodowej i Polnej w Siewierzu, przy remizie OSP na ul. Widokowej w Tuliszowie, ul. Różanej w Wojkowicach Kościelnych, w Warężynie, na ul. Jagodowej w Brudzowicach i przy placu zabaw w Karsowie. Na bieżąco były usuwane awarie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy m. in. na ulicach. Księdza Gietyngiera, Młyńskiej, Warszawskiej i Kieleckiej  w Siewierzu oraz na ul. Osiedlowej w Brudzowicach i ul. Jasnej w Tuliszowie.

    Gruntownej przebudowie został poddany wodociąg w południowej części gminy o długości 7.180 m, usytuowany w Wojkowicach Kościelnych – Karsów i Pierkowskie, Podwarpiu, Warężynie, Kużnicy Warężyńskiej, Kuźnicy Piaskowej, Kuźnicy Podleśnej. Koszt przebudowy to kwota 1.688.001 zł. Ponadto gmina przejęła nowowybudowaną sieć wodociągową  na terenie Eko Miasteczka przy ul. Jeziornej w Siewierzu.

    Z zadań drogowych warto wspomnieć o ułożeniu chodników przy ulicy Stoczkowej w Siewierzu. Ponadto gmina współfinansowała przebudowę drogi łączącej drogę DK 78 w Mierzęcicach z drogą DK 86 w Kuźnicy Warężyńskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86”, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie. Wspomnę o jeszcze dwóch zadaniach, realizowanych na wniosek mieszkańców – podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie oświetlenia odcinka ul. Piastów w Żelisławicach, tj. od Czekanki do cmentarza oraz na wybudowanie przystanku autobusowego wraz z zatoką i wiatą przystankową w Kuźnicy Podleśnej.

    W ramach gospodarki lokalowej gmina podejmowała szereg działań w budynkach gminnych. Wykonano system alarmowy w pomieszczeniu remizy i garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszowie przy ul. Widokowej, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego wszystkich budynków gminnych wraz z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych. Przygotowano dokumentację projektową a następnie wybudowano  instalację centralnego ogrzewania w remizie OSP w Dziewkach. W budynku wykonano też niezbędne roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczenia na kotłownię gazową. Do mieszkań gminnych w budynku przy ul. Drogowców w Wojkowicach Kościelnych zakupiono i  zamontowano dwa nowe piece węglowe.

    Red: Czy możemy porozmawiać o działaniach z zakresu ochrony środowiska?

    ZB: W Gminie Siewierz od wielu lat prowadzimy intensywną edukację ekologiczną, skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Najmłodszym organizujemy  konkursy i dyktanda ekologiczne, a ich laureatów nagradzamy, zaś w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, młodzież szkolna uczestniczy w realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”. Wydajemy wiele materiałów edukacyjnych w formie broszur i ulotek, temat  ten jest zawsze aktualny i obecny w „Kurierze Siewierskim”. W ostatnim czasie zgłosiliśmy gminę do konkursu dla miast w ramach projektu: „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii Edukacja ekologiczna, ponieważ chcemy promować nasze działania edukacyjne  popularyzujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

    Działania z zakresu ekologii nie zamykają się na konkursach  i broszurach. To przede wszystkim dokumenty i opracowania na podstawie których można skutecznie działać. Dlatego też gmina opracowała i przyjęła ważne dla prowadzenia właściwej ochrony środowiska dokumenty, a w tym: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz” oraz „Aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Siewierz na lata 2015 - 2032”, wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, dzięki którym działania w omawianym zakresie można planować, a następnie efektywnie realizować.

    Red: Wiemy również, że nasi mieszkańcy mogą korzystać z pomocy gminy w zakresie działań proekologicznych.

    ZB: Oczywiście. Udzielamy dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę pieców węglowych na gazowe. W ramach realizacji zadania pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków na łączną kwotę 12 tys. zł. Udzielono również dotacji celowej na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz. W ramach realizacji tego zadania z dotacji skorzystało 14 gospodarstw na łączną kwotę 16.908 zł. Do utylizacji przekazano 29 ton odpadów zawierających azbest.

    Dotacje celowe zostały również udzielone mieszkańcom, którzy  wykonali zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska, a polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W ramach realizacji tego zadania dotacji  udzielono 14 gospodarstwom na łączną kwotę 21 tys. zł. Muszę w tym miejscu powiedzieć również o Związku Spółek Wodnych w Zawierciu, który znaczącą część swojej działalności kieruje na teren naszej gminy. W 2015 roku na rzecz Spółki Wodnej została przekazana dotacja w wysokości 48.000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na obszarze gminy Siewierz. Zakres przedmiotowy robót obejmował konserwację cieku Jordan, w ramach której udrożniono odcinek o łącznej długości 720 mb. począwszy od torów kolejowych do ul. 3-go Maja oraz od ulicy Żwirki i Wigury do rzeki Czarna Przemsza. Oczyszczono tam teren z powalonych drzew i zatorów, wykoszono porosty ze skarp i odmulono przepust drogowy o średnicy Ø 1000. Przeprowadzono konserwację rowu Kuźnica Sulikowska, w ramach której na odcinku 950 mb. wykoszono skarpy, odmulono przepusty rurowe przejazdowe i wycięto zakrzaczenia. Konserwacji poddano rów w Nowej Wiosce o długości 980 mb., wykoszono skarpy wzdłuż rowu i pobocza, oczyszczono z namułu  przepusty drogowe. Wykonano również konserwację rowu o długości 400 mb. w sołectwie Dziewki, wykoszono skarpy i odmulono przepusty betonowe, oczyszczono z namułu zbieracze i wyloty  drenarskie.

    Red: Będąc przy tematach związanych z ochroną środowiska nie sposób nie wspomnieć o gospodarce odpadami. Prosimy Pana Burmistrza o kilka słów komentarza.

    ZB: Temat jest rzeczywiście bardzo ważny. W gminie od wielu lat funkcjonuje system zbiórki odpadów, stale jest dopracowywany i dopasowywany do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Aktualnie jesteśmy na etapie zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz w latach 2016 – 2018, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca, tj. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, z którym  gmina zawarła już umowę. Firma zaoferowała gminie następujące ceny jednostkowe: 356,40 zł za 1 tonę zmieszanych  odpadów komunalnych, 318,60 zł za 1 tonę selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 140,40 zł za 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odebranych i zagospodarowanych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. W związku z zawartą nową umową na świadczenie  usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz, od stycznia 2016 r. ulegnie zmianie wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny stawka wzrośnie z dotychczasowych 6 zł na 7 zł, natomiast stawka za odbiór odpadów komunalnych, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, pozostanie w niezmienionej wysokości tj. w kwocie 16 zł. Są to jedne z najniższych stawek obowiązujących w okolicznych gminach.

    Red: Powróćmy do podsumowania roku 2015. Z jakich form wsparcia mogli korzystać nasi uczniowie?

    ZB: Przyznajemy tzw. „stypendia szkolne” w formie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  -  mieszkańców Gminy Siewierz. W okresie od maja do grudnia 2015 roku zostały wypłacone  świadczenia na łączną kwotę 28.090 zł dla uczniów spełniających kryteria. Gmina nagradza również młodzież szkolną oraz studentów, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce i osiągnięciami naukowymi. Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców Gminy Siewierz przyznano we wrześniu bieżącego roku  21. osobom na łączną kwotę 42 tys. zł. Przeznaczono również środki na wypłatę stypendiów sportowych dla 21 osób, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Dzieci, młodzież szkolna oraz kadra pedagogiczna naszych szkół uczestniczy w wymianie międzynarodowej w ramach programów ERASMUS +, odwiedzając wiele krajów Europy, a jednocześnie wymieniając wszelkie doświadczenia związane z edukacją.

    Należy również wspomnieć o bardzo bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, dostępnych we wszystkich placówkach oświatowych w naszej Gminie, podczas których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz o bardzo dobrej ofercie zajęć świetlicowych, dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców.

    Red: Mówiąc o wspieraniu materialnym dzieci, uzdolnionej i pracowitej młodzieży oraz sportowców, należałoby powiedzieć również kilka słów o współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

    ZB: Nasza gmina może poszczycić się wieloma takimi organizacjami i strukturami, które aktywnie włączają się w realizację zadań gminy. Współpraca rozwija się dynamicznie i obejmuje coraz szersze obszary działania. Obok prężnie działającego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, grono członków poszerza Uniwersytet Trzeciego Wieku, prężnie działa Bank Życzliwych Serc, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki i Koło Gminne Polskiego Związku Pszczelarskiego. W 2015 roku na realizację zadań w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina przeznaczyła kwotę 89 tys. zł.

    Gmina wspiera również działalność klubów sportowych.  LKS Przemsza w Siewierzu, KS „Niwy” w Brudzowicach, LKS „Ostoja” w Żelisławicach oraz Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Siewierzu korzystały ze wsparcia działalności w mijającym roku na łączną kwotę 213 tys. zł. Środki przeznaczone na sport przynoszą bardzo wymierne efekty w postaci coraz szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży tą formą spędzania wolnego czasu – obecnie w LKS „Przemsza” Siewierz trenuje i uczestniczy w rywalizacji sportowej ponad 100 młodych zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Oprócz tego należy dodać, że w roku 2015 zawodnicy LKS Przemsza Siewierz osiągnęli historyczny awans do IV ligi, co jest największym sukcesem klubu w swojej prawie 70 letniej działalności – bo w roku 2016  klub będzie obchodził swoje 70 - lecie działalności. Poza piłka nożną należy wspomnieć o siatkarkach z UKS Jedynka Siewierz, które rywalizują na poziomie III ligi i w tym roku, po I części sezonu, uplasowały się na I miejscu w rozgrywkach i obecnie rozpoczynają II część rozgrywek w grupie tzw. mistrzowskiej.

    Red: Czas na podsumowanie naszej rozmowy, Panie Burmistrzu.

    ZB: Rok 2015, mimo że jest pierwszym rokiem kolejnej kadencji, jest również kontynuacją działań, podejmowanych już wcześniej i konsekwencją przyjętej przez władze samorządowe polityki  rozwoju gminy oraz mojego programu wyborczego. W codziennej pracy i planowaniu zadań staramy się uwzględniać potrzeby i oczekiwania społeczne, mając jednak zawsze na względzie racjonalność wydatków i możliwości budżetu gminy.

    Przykładem na otwartość na potrzeby społeczne jest  przyjęta pod koniec 2014 roku uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wojkowicach Kościelne i Warężyn, który objął powierzchnię 900,7 ha. W planie wyznaczono tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o  obszarze około 140 ha, tereny zabudowy usługowej na powierzchni około 10 ha i tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej na powierzchni około 2 ha. Przewidziano również tereny pod obiekty produkcyjne, magazyny, infrastrukturę i komunikację oraz tereny zieleni i wód. Tym samym stworzone zostały warunki do rozwoju bardzo dużego obszaru gminy, atrakcyjnego pod wieloma względami.

    Wracając zaś do podsumowania, wiele z zadań planowanych bądź realizowanych zostało jedynie w naszej rozmowie zasygnalizowanych, kilka inwestycji znajdzie swój finał w przyszłym roku lub w latach następnych. Chciałbym podkreślić, że wszystkie działania są podejmowane bardzo rozważnie, po analizie potrzeb społecznych i możliwości gminy. Staramy się przy tym uważnie wsłuchiwać w głos lokalnej społeczności i jak najlepiej wypełniać swoją rolę.

    Red: Dziękujemy za rozmowę.


Sprawozdanie za 2015 r PDF 312.99 KB POBRAŃ: 562 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27856161
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.