KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 26°C
Pręd. wiatru: 9 km/h
Ciśnienie: 1022 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
NADCHODZĄ 56. DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zaprasza na 56. Dni Ziemi Siewierskiej, które odbędą się w dniach od 1 do 3 czerwca br. Wśród licznych atrakcji między innymi występ Kabaretu POD WYRWIGROSZEM, koncerty Moniki Lewczuk i zespołu KOMBII, Parada Gwiazd Telewizji TVS  oraz wiele innych atrakcji.  Serdecznie zapraszamy!

< MAJ 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Data rozpoczęcia: 2018-06-01 15:00
Data zakończenia: 2018-06-03 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
Błonia zamku siewierskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Poradnik ekologiczny
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK

 
 
 
PROJEKTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI W GMINIE SIEWIERZ
 
2014-04-18
 
Rok 2014 to czas intensywnych prac projektowych, mających na celu przygotowanie nowych inwestycji do przyszłej realizacji. Między innymi trwa opracowywanie projektów dróg w Siewierzu, tj. budowy drogi na ulicy Rzecznej, budowy drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową oraz przebudowy dróg na dzielnicy Piwoń. Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi pozwoleniami dla powyższych przedsięwzięć powinna być gotowa w bieżącym roku.
PROJEKTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI W GMINIE SIEWIERZ
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
PLANOWANA WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH
 
2014-04-17
 
W najbliższym czasie Gmina Siewierz zaplanowała wymianę najbardziej zniszczonych wiat przystankowych. Przewidziane do wymiany wiaty zlokalizowane są w ciągu drogi krajowej DK-1 w Siewierzu (w rejonie skrzyżowania DK-1 z ul. Bytomską) oraz przy DK-86 w Wojkowicach Kościelnych (w rejonie cmentarza parafialnego). Wiaty przewidziane do wymiany są w złym stanie technicznym oraz estetycznym...
PLANOWANA WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [3]   Pobierz w PDF
 
 
 
WSPÓŁPRACA GMINY SIEWIERZ Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU
 
2014-04-16
 
Od kilku lat w Gminie Siewierz są realizowane programy współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalane corocznie przez Radę Miejską. Ich wykonania podejmują się działające na terenie miasta i gminy Siewierz organizacje i stowarzyszenia, które dzięki swojej inicjatywie i pomysłowości potrafią spożytkować pozyskane z gminnego budżetu środki na rzecz społeczności lokalnej.
WSPÓŁPRACA GMINY SIEWIERZ Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013
 
2014-04-14
 
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz opracował i przekazał Radzie Miejskiej w Siewierzu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Z analizy wykonania budżetu za ubiegły rok wynika, że dochody wykonano w 102,53 % zakładanego planu, tj w kwocie 43.049.900,28 zł, natomiast wydatki w 95,09% planu, tj. w kwocie 37.451.731,68 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 5.598.168,60 zł.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [5]   Pobierz w PDF
 
 
 
OBWIESZCZENIE - POWSZECHNA AKCJA DERATYZACJI
 
2014-04-01
 
W okresie od 15 do 30 kwietnia 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Siewierz właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji. Akcja polega na jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.
OBWIESZCZENIE - POWSZECHNA AKCJA DERATYZACJI
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
 
2014-03-14
 
W związku z opracowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu z a p r a s z a m Przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych i innych działających na terenie Gminy Siewierz na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 21 marca 2014 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu.
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
ROLNICY Z POWIATU BĘDZIŃSKIEGO SPOTKALI SIĘ W SIEWIERZU
 
2014-03-07
 
6 marca w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące XI kampanii przyjmowania wniosków obszarowych. Główne tematy szkolenia obejmowały płatności obszarowe, płatności ONW i działania rolnośrodowiskowe oraz realizację zadań i interpretację wyników kontroli na miejscu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Będzińskie Biuro Powiatowe ARiMR przy współudziale Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.
ROLNICY Z POWIATU BĘDZIŃSKIEGO SPOTKALI SIĘ W SIEWIERZU
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [4]   Pobierz w PDF
 
 
 
MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA ŚMIECIOWYCH DEKLARACJI
 
2014-03-05
 
Przypominamy mieszkańcom Gminy Siewierz, że minął termin obowiązkowego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki. Właściciele nieruchomości, którzy nie wypełnili powyższego obowiązku, proszeni są o bezzwłoczne złożenie deklaracji. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, od dnia 1 stycznia 2014 r. stawka za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 6,00 zł brutto od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA ŚMIECIOWYCH DEKLARACJI
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
SPÓŁKA ODWOŁUJE SIĘ OD PLANOWANEJ BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SIEWIERZU
 
2014-02-28
 
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Siewierza, Gmina Siewierz zaplanowała zaprojektowanie i budowę budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Bema w Siewierzu. Planowana inwestycja miałaby polegać na budowie obiektu składającego się z części mieszkalnej z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi oraz z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przyległego (parking, zieleń).
SPÓŁKA ODWOŁUJE SIĘ OD PLANOWANEJ BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SIEWIERZU
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
 
2014-02-27
 
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Siewierzu I. Przedmiot konsultacji: Projekty uchwał w sprawach: Określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz w 2014 r.”. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
UWAGA RODZICE! ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
2014-02-24
 
Dnia 3 stycznia 2014 r. ogłoszona została nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Ustawa weszła w życie 18 stycznia 2014 r. W związku z powyższym informujemy o zasadach rekrutacji do przedszkoli w Gminie Siewierz w roku szkolnym 2014/2015.
UWAGA RODZICE! ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
PROGNOZA NIEBEZPICZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OBLODZENIE
 
2014-02-19
 
Zgodnie z informacją IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informujemy, że od dnia 22.02.2014 od godz. 07:30 do dnia 23.02.2014 r. do godz. od 07:30 nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu w ciągu dnia. Temperatura minimalna wyniesie od -1°C do 1 °C.
PROGNOZA NIEBEZPICZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OBLODZENIE
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [2]   Pobierz w PDF
 
 
 
PRZYGOTOWANIA GMINY SIEWIERZ DO NOWEJ PERSPEKTYWY BUDŻETOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ 2014 -2020
 
2014-02-13
 
Z wielu źródeł przekazu docierają do nas informacje dotyczące nowego okresu budżetowania Unii Europejskiej, wysokości budżetu przyznanego Polsce i możliwości realizacji zadań w różnych dziedzinach w perspektywie 2014 – 2020. Także Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz od dłuższego już czasu czyni starania mające na celu pozyskanie środków na realizację zadań gminnych ze środków UE w procedurze pozakonkursowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
PRZYGOTOWANIA GMINY SIEWIERZ DO NOWEJ PERSPEKTYWY BUDŻETOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ 2014 -2020
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OBLODZENIE
 
2014-02-11
 
Zgodnie z ostrzeżeniem meteorologicznym wydanymi przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informujemy, że w dniach od 11.02.2014 r. od godz. 23:00 do 12.02.2014 r. do godz. 08:00 może wystąpić oblodzenie w związku ze spadkiem temperatury poniżej 0.
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OBLODZENIE
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [2]   Pobierz w PDF
 
POPRZEDNIAPIERWSZA 383940414243444546 OSTATNIANASTĘPNA
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 15143417
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.