KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -6°C
Pręd. wiatru: 6 km/h
Ciśnienie: 1020 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY NA JARMARK ŚWIĄTECZNY NA SIEWIERSKIM RYNKU

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w sobotę 22 grudnia br. na siewierskim rynku. Podczas jarmarku będzie można zakupić produkty doskonałe na świąteczne stoły, regionalne produkty spożywcze, ozdoby świąteczne i rękodzieło. Na scenie przygotowany został bogaty program artystyczny.

< GRUDZIEŃ 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2018-12-22 09:00
Data zakończenia: 2018-12-23 16:00
Lokalizacja wydarzenia:
Rynek siewierski
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny

 
 
 
SYSTEM POWIADAMIANIA SMS MIASTA I GMINY SIEWIERZ
 
2014-02-03
 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia wdrożono w Gminie Siewierz System Powiadamiania SMS mieszkańców. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę dostarczania szybkich i precyzyjnych informacji oraz komunikacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Siewierz. Wszyscy potrzebujemy informacji, chcemy być rzetelnie i natychmiast informowani o najważniejszych sprawach naszego miasta. Jest to kolejny krok władz samorządowych Gminy Siewierz w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii dla polepszenia funkcjonowania...
SYSTEM POWIADAMIANIA SMS MIASTA I GMINY SIEWIERZ
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [1]   Pobierz w PDF
 
 
 
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
2014-01-30
 
Jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości, nałożone są na nas prawa i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest wymóg oznakowania nieruchomości. Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na właścicielu nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz określa minimalne pojemności pojemników na odpady niesegregowane z uwzględnieniem ilości zamieszkujących na niej osób.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [3]   Pobierz w PDF
 
 
 
SEGREGACJA ODPADÓW TO FIKCJA
 
2014-01-23
 
Około 99 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Siewierz w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowało, że odpady będą zbierane w sposób selektywny. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że zapis umieszczony w deklaracji mija się z rzeczywistością.
SEGREGACJA ODPADÓW TO FIKCJA
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [6]   Pobierz w PDF
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA BUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
 
2014-01-22
 
Gmina Siewierz planuje pozyskać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu p.n.: „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2016-2017 - pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych – pomiędzy Gminą Siewierz a Samorządem Województwa Śląskiego.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA BUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [1]   Pobierz w PDF
 
 
 
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OPADY MARZNĄCE
 
2014-01-21
 
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że od godz. 07:30 dnia 21.01.2014 do godz. 07:30 dnia 22.01.2014 r. wystąpią opady marznące. W następnych dwóch dniach zagrożeń nie przewiduje się. Informujemy, że prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną.
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - OPADY MARZNĄCE
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [2]   Pobierz w PDF
 
 
 
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ NA ULICY RZECZNEJ W SIEWIERZU
 
2014-01-21
 
W dniu 24 stycznia 2014 r. od godziny 15.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w siedzibie tutejszego Urzędu (parter, sala posiedzeń). Na spotkaniu projektant zaprezentuje wypracowane rozwiązania projektowe oraz będzie uzgadniał indywidualnie z mieszkańcami lokalizacje poszczególnych przyłączy do działek. Prosimy o udział w konsultacjach właścicieli nieruchomości przylegających do projektowanej drogi.
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ NA ULICY RZECZNEJ W SIEWIERZU
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [1]   Pobierz w PDF
 
 
 
NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2014
 
2014-01-14
 
13 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe podczas, którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował prace siewierskiego samorządu w ubiegłym 2013 roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy w nowym roku. Podczas spotkania odbyły się również uroczystości odznaczenia pracowników Urzędu Miasta i gminy Siewierz medalami przyznawanymi przez Prezydenta RP oraz wręczenia nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris zasłużonym mieszkańcom i organizacjom naszej Gminy.
NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2014
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [25]   Pobierz w PDF
 
 
 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI VI EDYCJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
 
2014-01-09
 
OPS w Siewierzu zakończył realizację VI edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość”. Projekt skierowany był do klientów OPS-u korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, nadużywania alkoholu, bezrobocia. W jego ramach w 2013 roku objęto kontraktami socjalnymi 25 osób. Celem głównym była poprawa jakości życia osób zagrożonych marginalizacją poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno – zawodowego.
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI VI EDYCJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
9. MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2013 DLA GMINY SIEWIERZ
 
2014-01-08
 
Na początku roku Związek Powiatów Polskich przedstawił zwycięzców w rankingu Gmin i Powiatów w 2013 roku. Jest nam miło poinformować, że Gmina Siewierz zajęła 9. miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce i 2. miejsce w województwie. To bardzo dobry wynik, świadczący o zaangażowaniu władz lokalnych w rozwój Gminy Siewierz i poprawę jakości życia mieszkańców. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów wg poszczególnych kryteriów.
9. MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2013 DLA GMINY SIEWIERZ
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W 2013 ROKU
 
2013-12-23
 
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu zamyka rok 2013 kilkoma znaczącymi inwestycjami, zaplanowanymi do realizacji w tegorocznym budżecie gminy, które poprawiły zaopatrzenie w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. W trosce o poprawę jakości świadczonych usług Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zakupił z własnych środków nowy, wielofunkcyjny samochód ciężarowy marki IVECO. Samochód jest przystosowany do udziału w akcji zima, transportu armatury wodociągowej i materiałów wielkogabarytowych oraz sypkich.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W 2013 ROKU
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [4]   Pobierz w PDF
 
 
 
PODSUMOWANIE PROGRAMU PEAD 2013
 
2013-12-19
 
Gmina Siewierz w 2013 roku po raz ósmy przystąpiła do realizacji programu PEAD - „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W kwietniu br. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Głównym celem programu jest udzielanie stałej pomocy żywnościowej osobom bezrobotnym, osobom o niskich dochodach, rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym, rodzinom, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne, które znajdują się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu.
PODSUMOWANIE PROGRAMU PEAD 2013
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"
 
2013-12-16
 
12 grudnia br. odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu. Cele główne projektu na poszczególne lata są zgodne z Priorytetem VII POKL, który określa je jako „działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”...
PODSUMOWANIE PROJEKTU
  Przeczytaj artykuł   Zobacz zdjęcia [10]   Pobierz w PDF
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU PN. POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 
2013-12-13
 
Powiatowy Urząd pracy w Będzinie zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej do udziału w Projekcie pn. „Postaw na przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców Powiatu Będzińskiego, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU PN. POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
 
 
NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA BRYNICA TO NIE GRANICA
 
2013-12-13
 
Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 w ramach konkursów: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Nabór wniosków będzie odbywał się w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica" Poniżej udostępniamy treść ogłoszeń.
NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA BRYNICA TO NIE GRANICA
  Przeczytaj artykuł   Pobierz w PDF
 
POPRZEDNIAPIERWSZA 434445464748495051 OSTATNIANASTĘPNA
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 18241475
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.