KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 3°C
Pręd. wiatru: 22 km/h
Ciśnienie: 997 hPa
Deszcz: 0,3 mm


 
29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SIEWIERZU

Przed nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem gramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Ze względu na panującą pandemię w tym roku po raz pierwszy od 15 lat zabraknie naszego Finału na Rynku w Siewierzu, ale zrobimy wszystko, żeby zapełnić jak najwięcej puszek. W tym roku wspieramy WOŚP korzystając z eSkarbonki, dzięki której można zbierać pieniądza online! Wystarczy wejść w link: https://eskarbonka.wosp.org.pl/nbxx1x

< STYCZEŃ 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Data rozpoczęcia: 2021-01-31 00:00
Data zakończenia: 2021-01-31 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Gmina Siewierz

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 


WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK


    Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłosił wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Siewierz na 2020 rok. Uwzględniwszy wysokość kwoty, jaka może zostać wykorzystana na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, do realizacji wytypowano projekty, według zasad, opisanych w § 11 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 roku sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

    Zgodnie z brzmieniem cyt. uchwały, do realizacji wybrano te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego, która na rok 2020 wynosi 558.421,45 złotych. W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy rekomendowanych do realizacji nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

    Zdecydowaliśmy się wprowadzić budżet obywatelski ponieważ chcieliśmy, aby mieszkańcy mogli podejmować decyzje o tym, co jest dla nich najważniejsze do zrealizowania w swoim środowisku – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Podobny budżet funkcjonuje już od kilku lat w środowisku wiejskim, gdzie realizujemy fundusz sołecki. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą decydować jakie zadania trzeba zrealizować w ramach tego funduszu. Mieszkańcy Siewierza nie mieli dotychczas takiej możliwości, dlatego budżet obywatelski daje również im podobną szansę na realizcję w mieście zgłoszonych przez nich zadań  – dodaje Burmistrz.

    W głosowaniu wzięło udział 22% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Siewierz. Ogółem na projekty oddano 2.708 głosów ważnych oraz 87 głosów nieważnych. Mieszkańcy głosowali tradycyjnie – poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny zlokalizowanej w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, z tej możliwości skorzystało 1.405 osób, bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza udostępnionego na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz. W ten sposób oddano 1.390 głosów.

    Każdy mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos na jedno z wybranych zadań. Spośród kart do głosowania wyjętych z urny 67 było nieważnych z powodu braku lub nieprawidłowego nr PESEL, nieprawidłowej liczby wybranych zadań, braku podpisu głosującego, nieczytelnej karty lub głosowania „podwójnego” tj. przez internet i tradycyjnie – papierową kartą do głosowania. W głosowaniu internetowym 20 głosów było nieważnych z powodu „podwójnego” głosowania, tj. przez internet i kartą papierową.

  Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:
 1. Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów – 8 głosów
 2. Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych - 658 głosów
 3. Budowa tężni solankowej w parku miejskim – 303 głosów
 4. Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus) – 91 głosów
 5. Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego – 235 głosów
 6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 2 w Siewierzu – 165 głosów
 7. Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Zachód / Jezioro – 31 głosów
 8. Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw – 1035 głosów
 9. Zagospodarowanie zieleńca na Rynku w Siewierzu – 32 głosów
 10. Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP – 150 głosów
    Biorąc pod uwagę zasady wynikające z Uchwały Rady Miejskiej opisane powyżej, Zespół ds. budżetu obywatelskiego ustalił w dniu 30 października br. następujące projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok:
 1. Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.  Pobierz wniosek 
 2. Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego.  Pobierz wniosek 
 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.  Pobierz wniosek 
 4. Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP.  Pobierz wniosek 
 5. Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus).  Pobierz wniosek 
    Łączny koszt realizacji tych zadań, wynikający ze złożonych projektów i oszacowania ich wartości przez wnioskodawców wynosi 540.000,00 zł. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu na 2020 rok. Należy przy tym podkreślić, że wykonanie poszczególnych zadań wiąże się z przeprowadzeniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a co za tym idzie, mogą ulec zmianom wartości poszczególnych projektów, wybranych do realizacji.


Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości
Listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
oraz Listę zadań niedopuszczonych do głosowania.


 • Lista zadań dopuszczonych do głosowania:
  1. Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.  Pobierz wniosek 
  2. Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.  Pobierz  wniosek 
  3. Budowa tężni solankowej w parku miejskim.  Pobierz wniosek 
  4. Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus).  Pobierz wniosek 
  5. Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego.  Pobierz wniosek 
  6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.  Pobierz wniosek 
  7. Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Jezioro-Zachód.  Pobierz wniosek 
  8. Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.  Pobierz wniosek 
  9. Zagospodarowanie zieleńca na rynku.  Pobierz wniosek 
  10. Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP.  Pobierz wniosek 
  11.  
 • Lista zadań niedopuszczonych do głosowania:
  1. Doposażenie jednostki OSP Piwoń w sprzęt ratowniczy i umundurowanie.
  2. Edukacja dla najmniejszych.
  3. Przygotowanie letniego kąpieliska dla dzieci przy zamku na rzece Czarna Przemsza.
  4. Psia łąka – wybieg dla psów.
  5. Szlak rowerowy Siewierz Rynek – Siewierz Jeziorna – Zalew.
  6. Uspławnienie rzeki Czarnej Przemszy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
  7. Utworzenie inteligentnej sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości przy przejściu dla pieszych (ul. Częstochowska).
  8. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie lasów Gminy Siewierz. Stworzenie produktu turystycznego.
  9.  
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu obywatelskiego
/-/ Damian Dawczyński


BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przy uwzględnieniu potrzeby włączania mieszkańców wspólnoty samorządowej w procesy zarządzania gminą, władze samorządowe Gminy Siewierz podjęły decyzję o wdrożeniu budżetu obywatelskiego w gminie.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu gminy o wydatkowaniu której współdecydują mieszkańcy gminy w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Proces ten jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania przez społeczność lokalną o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu gminy i wskazuje, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość zgłaszania pomysłów i zadań do realizacji, które mają służyć ogółowi społeczeństwa gminy.

W celu włączenia wszystkich mieszkańców we współdecydowanie o rodzajach realizowanych projektów inwestycyjnych i remontowych o charakterze ogólnogminnym w ramach budżetu obywatelskiego, a następnie przeznaczenia środków z gminnego budżetu na realizację tych zadań, został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Przygotowany projekt dokumentu określa poszczególne etapy tworzenia budżetu obywatelskiego, a w tym m. in. procedurę składania propozycji zadań do realizacji, wymogi formalne które powinny spełniać zgłaszane projekty, sposób głosowania oraz wyboru zadań do realizacji.

Sprawą bardzo istotną dla zgłaszanych projektów zadań są wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych, a które muszą spełniać zgłaszane propozycje. I tak: każde zgłaszane zadanie:

 • powinno należeć do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
 • obejmować całe przedsięwzięcie, ponieważ nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
 • planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
 • po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
 • nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.

Szczegółowy harmonogram wraz z terminarzem poszczególnych czynności zostanie określony w zarządzeniu Burmistrza i podany do publicznej wiadomości.
 

Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.

Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”. Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe poparcie.

W miarę realizowania kolejnych etapów budżetu obywatelskiego, będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o przebiegu procedury. Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej gminy, gdzie w zakładce pn. „Budżet Obywatelski” będą zamieszczane wszelkie informacje i materiały związane z przygotowywaniem, a następnie realizacją budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

Zachęcamy również do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.


Wszystkie informacje związane z procedurą budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz są publikowane na oficjalnej stronie internetowej gminy, w zakładce pn. „Budżet Obywatelski”.
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 PDF 142.46 KB POBRAŃ: 250 POBIERZ
Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinine spełniać projekt budżetu obywatelskiego PDF 1.29 MB POBRAŃ: 190 POBIERZ
Ankieta badania opinii mieszkańców PDF 271.75 KB POBRAŃ: 243 POBIERZ
Ankieta do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego (edytowalny PDF) PDF 46.76 KB POBRAŃ: 396 POBIERZ
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego PDF 32.70 KB POBRAŃ: 296 POBIERZ
Uchwała Nr VI.70.2019 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz PDF 2.52 MB POBRAŃ: 169 POBIERZ
Zarządzenie 0050.52.2019 PDF 133.79 KB POBRAŃ: 207 POBIERZ
Zarządzenie 120.70.2019 PDF 220.40 KB POBRAŃ: 186 POBIERZ
Formularz zgłoszenia z listą poparcia DOCX 21.93 KB POBRAŃ: 248 POBIERZ
Zakończono kolejny etap prac nad budżetem obywatelskim PDF 80.22 KB POBRAŃ: 279 POBIERZ
01 Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów PDF 1.55 MB POBRAŃ: 318 POBIERZ
02 Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringu przy ZSP w Wojkowicach Kościelnych PDF 2.58 MB POBRAŃ: 445 POBIERZ
04 Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus) PDF 1.50 MB POBRAŃ: 332 POBIERZ
05 Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego PDF 2.11 MB POBRAŃ: 268 POBIERZ
07 Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Jezioro - Zachód PDF 1.52 MB POBRAŃ: 290 POBIERZ
09 Zagospodarowanie zieleńca na rynku PDF 1.31 MB POBRAŃ: 274 POBIERZ
10 Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych PDF 2.13 MB POBRAŃ: 279 POBIERZ
03 Budowa tężni solankowej PDF 1.57 MB POBRAŃ: 525 POBIERZ
06 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu PDF 1.79 MB POBRAŃ: 251 POBIERZ
08 Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach PDF 4.65 MB POBRAŃ: 322 POBIERZ
Karta do głosowania - budżet obywatelski 2019 PDF 3.53 MB POBRAŃ: 169 POBIERZ
Wyniki głosowania mieszkańców na zadania w ramach budżetu obywatelskiego PDF 284.04 KB POBRAŃ: 106 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 30988162
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.