KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -3°C
Pręd. wiatru: 18 km/h
Ciśnienie: 1013 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 

< STYCZEŃ 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Lokalizacja wydarzenia:

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/08
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W GMINIE SIEWIERZ”

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz,

2. UCZESTNICY KONKURSU:

 • uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji położonych na terenie Gminy Siewierz.

3. CELE KONKURSU:

 • poprawa estetyki Gminy Siewierz,
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców Gminy Siewierz za jej wizerunek,
 • dbałość o własne posesje,
 • promocja pomysłowości oraz indywidualnych nowatorskich rozwiązań,
 • promocja działań proekologicznych.

4. PRZEDMIOT KONKURSU:

 • najpiękniejsza posesja w Gminie Siewierz.

5. TERMIN KONKURSU:

 • rozpoczęcie konkursu, zatwierdzenie regulaminu oraz powołanie Komisji Konkursowej nastąpi Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
 • przekazanie informacji o konkursie do lokalnych mediów oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • konkurs trwać będzie od 15.05.2008 r. do 15.08.2008 r.,
 • zgłoszenia uczestnictwa na podstawie pisemnie złożonej deklaracji złożonej w terminie do 15.07.2008 r.,
  - 15.08.2008 r. zamknięcie konkursu,
 • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości Dożynek Gminnych.

6. KRYTERIA OCENY:

 • oceny dokona Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
 • dokumentację konkursową stanowić będą zdjęcia wykonane przez organizatora konkursu w terminach ustalonych z właścicielami lub użytkownikami posesji,
 • Komisja wizytuje zgłoszone posesje w terminie od 15.06.2008 r. do 15.08.2008 r.,
 • oceniane będą:
  • stan techniczny i estetyka budynków (0-6 pkt.),
  • zagospodarowanie posesji, ład i porządek (0-6 pkt.)
  • pomysłowość rozwiązań, elementy warte naśladowania (0-6 pkt.),
  • sposób magazynowania i segregacji odpadów (0-6 pkt.)
  • kącik wypoczynkowy, miejsce zabaw dla dzieci (0-6 pkt.),
  • utrzymanie zieleni: ogrody, trawniki, zadrzewienia (0-6 pkt.)
 • każdy członek przyzna 0-6 punktów za każde kryterium.

7. KOMISJA KONKURSOWA

 • Komisja konkursowa jest powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
 • Komisja konkursowa składa się z 5 członków:
  • 1 pracownik z Referatu Oświaty Kultury i Promocji
  • 2 osoby z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
  • 2 osoby z Rady Miejskiej w Siewierzu,
 • w skład komisji wchodzi Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz Członkowie Komisji,
 • za udział w pracach Komisji członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

8. ROZSTYRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • rozstrzygnięcie konkursu odbywa się po zliczeniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria oceniane przez Komisję,
 • w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu po zliczeniu punktów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji,
 • pracę Komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego,
 • protokół z przebiegu konkursu Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz,
 • o wyniku konkursu zwycięzcy będą poinformowani pisemnie.

9. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • zgłoszenia posesji do konkursu może dokonać tylko jej właściciel lub użytkownik,
 • warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na deklaracji dostępnej w Gminnym Centrum Informacji lub na stronie internetowej www.siewierz.pl
 • zgłoszenie musi nastąpić do dnia 15.07.2008 r., (liczy się data wpływu), na adres Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz z dopiskiem „Najpiękniejsza Posesja w Gminie Siewierz”.

10. NAGRODY:

 • laureaci pierwszych trzech miejsc nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców i ich posesji oraz podania wyników do publicznej wiadomości,
 • zdjęcia nagrodzonych posesji opublikowane będą w Kurierze Siewierskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • środki na finansowanie konkursu pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Formularz zgloszeniowy  [ PDF ] [ 23.00 MB ]
Regulamin konkursu  [ PDF ] [ 30.00 MB ]


Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 30926141
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.