KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -2°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1023 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ORAZ PLASTYCZNYM

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Konkurs plastyczny "Moje Miasto - Moja Tożsamość. Zabytki Miasta i Gminy Siewierz" adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. "Świąteczny Konkurs Muzyczny" adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodzin, mieszkańców miasta i gminy Siewierz. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do dnia 4 grudnia 2020 r.

< LISTOPAD 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Data rozpoczęcia: 2020-12-04 08:00
Data zakończenia: 2020-12-04 15:00
Lokalizacja wydarzenia:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet gminy od wielu lat systematycznie rośnie.

    Głównymi tematami obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2019 rok, a także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz absolutorium oraz wotum zaufania.

    Absolutorium to uznanie czyjejś działalności w określonym zakresie za prawidłową. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest obowiązkiem Rady Miasta nałożonym przez ustawę samorządową. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową po złożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni, po przyjęciu do wiadomości opinii Komisji Rewizyjnej oraz po dokonaniu oceny celowości, rzetelności, gospodarności i legalności wykonania budżetu za dany rok, przeprowadzają głosowanie jawne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

    W dniu 25 czerwca br., w obecności 15 radnych, Rada Miejska w Siewierzu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019. Żadnych uwag i  zastrzeżeń nie wniosła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Siewierzu. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

    W sprawozdaniu za 2019 r. przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz realizacja budżetu przedstawia się następująco:
 • dochody: 71.248.176,44 zł - co stanowiło 98,4% planu
 • wydatki: 71.455.665,38 zł - to jest 97,1% planu
    W 2019 roku wydatkowano niemal 71,5 mln zł, z czego najwięcej na oświatę, gospodarkę komunalną, budowę i utrzymanie dróg oraz na świadczenia pomocy społecznej. Warto podkreślić, że w ramach wydatków majątkowych gmina zrealizowała szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 15,4 mln zł, co stanowi 21,5% ogółu wydatków. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 6,6 mln zł, w tym 4,1 mln zł ze środków UE.

    Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu Radni głosowali także nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, które również zostało udzielone jednogłośnie. 

    Głosowanie nad wotum poprzedzone zostało przedstawieniem przez Burmistrza raportu o stanie gminy. Raport zawiera podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport o stanie Gminy Siewierz za 2019 rok znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz na stronie: https://bip.siewierz.pl/bipkod/24006161

    Ponadto podczas XIV sesji Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwały w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 3803S w Nowej Wiosce";
 • zmiany Uchwały Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 4706 S - ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu - etap I";
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Siewierz nieruchomości gruntowej;
 • dzierżawy nieruchomości gruntowych;
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w sołectwie Tuliszów;  
 • nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w sołectwie Wojkowice Kościelne; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały Nr XLVIII/356/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1 ogłoszonym obwieszczeniem nr XI/159/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 marca 2020 r.;
 • uchylenia Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz;  
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Siewierz;
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2027;
 • zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 30081801
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.