W 18 lokalizacjach na terenie Gminy Siewierz znajdują się infokioski wewnętrzne oraz zewnętrzne z możliwością bezpłatnego dostępu do Internetu.
Z urządzenia korzysta się podobnie jak ze smartfonów czy tabletów – poprzez ekran dotykowy. W górnej części ekranu dostępne są przyciski nawigacyjne oraz pasek adresu. W celu wpisania adresu strony Internetowej należy nacisnąć na pasek adresu i usunąć aktualny adres za pomocą klawiatury ekranowej przyciskiem backspace lub naciskając i przejeżdżając palcem wzdłuż tekstu w celu zaznaczenia całości treści. Pozostałe czynności nawigacyjnie na stronach www realizowane są przez dotyk palcem ekranu. Infokioski zostały wyposażone w głośniki, dzięki czemu można korzystać z internetowych treści multimedialnych. W celu skorzystania z infokiosków użytkownik na początku zostanie poproszony o odpowiedź na dwa krótkie anonimowe pytania służące do sprawdzenia realizacji założeń projektu. Na pytania odpowiadamy poprzez naciśnięcie przycisków „tak” lub „nie”. Zarówno infokioski jak i hotspoty posiadają wspólny system nadzoru wyświetlanych treści opierający się na statycznych wpisach danych adresów www oraz fraz wyrazowych. Infokioski wewnętrzne dostępne są w godzinach pracy poszczególnych placówek natomiast infokioski zewnętrzne dostępne są całodobowo.

Wykaz punktów bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez infokioski:

Adres lokalizacji Rodzaj i typ PIAP
  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
  ul. Słowackiego 2, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
  Plac Wojska Polskiego 11, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Liceum ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu,
  ul. Kościuszki 15, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Zespół Szkół w Siewierzu,
  ul. Piłsudskiego 31, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Zespół Szkół w Brudzowicach,
  ul. Szkolna 41, Brudzowice, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach,
  ul. Szkolna 41, Brudzowice, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych
  ul. Zachodnia 4, 42-510 Wojkowice Kościelne
Infokiosk Wewnętrzny
  Przedszkole w Dziewkach,
  Dziewki 52, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gołuchowicach,
  Gołuchowice 60, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Remiza OSP Siewierz – Osiedle,
  ul. Bema 2, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP Gołuchowice,
  ul. Graniczna 82, Gołuchowice, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP Leśniaki,
  Leśniaki 75, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP Nowa Wioska,
  Nowa Wioska 14a, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP Tuliszów,
  Tuliszów 19a, 42-510 Wojkowice Kościelne
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP w Siewierzu - Piwoń,
  ul. Kielecka 30b, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Remiza OSP w Siewierzu,
  ul. Rynek, 42-470 Siewierz
Infokiosk Zewnętrzny
  Urząd Miasta i Gminy Siewierz,
  ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
Infokiosk Wewnętrzny
  Biblioteka Publiczna w Wojkowicach Kościelnych,
  ul. Dąbrowska 2, 41-510 Wojkowice Kościelne
Infokiosk Zewnętrzny