• Nr 4 - Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Kuźnica Sulikowska