• Nr 5 - Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński

Ksiądz Kanonik JÓZEF DAWCZYŃSKI
Proboszcz Parafii pw. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu

W dowód uznania za promowanie i kultywowanie tradycji i historii Ziemi Siewierskiej poprzez otoczenie szczególną opieką siewierskich zabytków budowli sakralnych i ich wyposażenia. Kościoły siewierskie należą do najlepiej utrzymanych w całej diecezji sosnowieckiej i przyciągają wielu turystów nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.


Ksiądz Józef Dawczyński swoją posługę duszpasterską nierozerwalnie łączy z tradycją i obyczajowością Ziemi Siewierskiej i Powiatu Będzińskiego, z ich bogatą historią i kulturą, dając temu wyraz we współdziałaniu i w współorganizacji licznych uroczystości religijno-świeckich i obrzędowych nawiązujących do tradycji i kultury chrześcijańskiej, tak wymiernie bogatej w wartości miłości bliźniego, przyjaźni, tolerancji, spokoju ducha i wybaczania.


W roku bieżącym Ksiądz Józef Dawczyński obchodzi 50-lecie pracy duszpasterskiej, a w roku 2006 obchodził 20-lecie pracy w Siewierzu i działalności na rzecz rozwoju i promocji Miasta i Gminy Siewierz.