• Teren inwestycyjny pod budownictwo mieszkaniowe w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego

   Teren inwestycyjny za Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego obejmuje część działki nr 3527/4. Teren stanowią cztery niezabudowane nieruchomości oznaczone w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako U/M – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i zabudowy mieszkaniowej. Obszary te są ograniczone od strony północnej i zachodniej terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenami zielonymi, od strony wschodniej rzeką Przemszą, a od południa uzbrojonym terenem szpitala.Zgodnie z obowiązującym planem do omawianych terenów zaplanowano linię średniego napięcia i zlokalizowano dwie słupowe stacje transformatorowe ŚN/nN. We wschodniej części działki zakłada się przebieg drogi publicznej klasy ulicy lokalnej wraz ze ścieżką rowerową. W pasie tej drogi zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej.

    Teren inwestycyjny położony jest przy doskonałym połączeniu komunikacyjnym - drodze DK78 (Chałupki-Gliwice-Zawiercie-Chmielnik-Kielce) oraz w niewielkiej odległości od dróg krajowych: DK1 (Gdańsk-Toruń-Łódź-Częstochowa-Dąbrowa Górnicza-Cieszyn) i DK86 (łącząca DK1 z Katowicami i Tychami). W bezpośrednim sąsiedztwie Siewierza znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Lokalizacja nieruchomości:

 • woj. śląskie, Siewierz, teren za szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego - w bliskiej odległości od centrum Siewierza i ważnych szlaków komunikacyjnych


Dane dotyczące terenu:

 • powierzchnia: łącznie około 5,82 ha, złożona z terenów o powierzchniach odpowiednio: 3,0 ha, 2,27 ha, 0,29 ha, 0,26 ha.
 • uzbrojenie: na terenach przyległych.


Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
Tel.: 32 64 99 400, Faks: 32 64 99 402,
E-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: RV, RVI
 • Powierzchnia gruntów: 2,3 ha
  (Odrolniona): Nie
  (Odlesiona): Nie dotyczy
 • Różnica poziomów terenu: Nie
 • Obecne użytkowanie: Działka niezagospodarowana
 • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
 • Poziom wód gruntowych: Brak danych
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: Nie
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Nie
 • Przeszkody podziemne: Nie
 • Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie
 • Budynki i zabudowania na terenie: Nie


Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu (rodzaj): Do terenu przyległego – ul. Oleśnickiego
 • Autostrada / droga krajowa: DK78, DK1, DK86
 • Autostrada / droga krajowa (Odległość): 1,0 [km]
 • Kolej: Dworzec Kolejowy w Zawierciu
 • Kolej: (Odległość) 15 [km]
 • Bocznica kolejowaBocznica towarowa w Siewierzu do pobliskiej kopalni dolomitu (Górnicze Zakłady Dolomitu S.A. w Siewierzu) oraz do lotniska w Pyrzowicach
  Bocznica kolejowa: (Odległość)1,3 [km]
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe: (Odległość) 12 [km]

Istniejąca infrastruktura:

 • Elektryczność: Nie
 • Odległość przyłącza (elektryczność): 50 [m]
 • Gaz na terenie: Nie
 • Woda na terenie: Nie
 • z przeznaczeniem socjalnym: Nie
 • z przeznaczeniem przemysłowym: Nie
 • Odległość przyłącza (woda): 50 [m]
 • Kanalizacja na terenie: Nie
 • Odległość przyłącza (kanalizacja): 100 [m]
 • Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie
 • Linia telefoniczna: Nie