• 18
    STY 2021

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew

Numer wpisu: 21
Zakres przedmiotowy wniosku: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew
Znak sprawy: GGś-II.6131.000032.2017
Data złożenia (RRRR-MM-DD): 2017-10-02
Dane wnioskodawcy (RRRR-MM-DD): Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
Wyszczególnienie załączników do wniosku: mapa, oświadczenie,
Nazwa organu - adresata wniosku: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Miejsce przechowywania: Referat Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska w/m
Informacja o sposobie zakończenia postępowania: wydano decyzję
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji: -
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy: -
Uwagi: -