• CZYSTE POWIETRZE

zestaw log

logo czyste powietrze

Cel Programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Formą dofinansowania jest dotacja.

Realizacja programu przewidziana jest lata 2018-2029 r. Budżet programu to 103 mld zł.

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Stan na 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 510

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 454

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 339

Kwota wypłaconych dotacji: 4 932 780,07 zł

Godziny pracy Punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze:

 • Poniedziałek: 13:30-15:30
 • Wtorek: 15:00-17:00
 • Środa: 13:30-15:30
 • Czwartek: 13:30-15:30
 • Piątek: 8:00-10:00

W przypadku chęci skorzystania z pomocy pracownika urzędu przy przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy z nim kontakt pod nr tel. 32 64 99 440 lub 32 64 99 443, celem umówienia terminu spotkania.

Przydatne strony:

Warto wiedzieć:

Przypominamy:

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania,
 • 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z PREFINANSOWANIEM.

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

logo czyste powietrze