• GMINNE DOTACJE EKOLOGICZNE

  • Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.U.Woj.Śl. z 27 grudnia 2018 r. poz. 8264) wraz z regulaminem i załącznikami
  • Uchwała Nr LI/490/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.U.Woj.Śl. z dnia 8 grudnia 2023 r. poz. 9298)
  • Uchwała Nr XVIII.216.2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.U.Woj.Śl. z 21 grudnia 2020 r. poz. 9305)

obejmują poniższe inwestycje ekologiczne:

Usuwanie azbestu:

  • Wniosek o udzielenie dotacji - azbest (edytowalny PDF)
  • Wniosek o wypłatę dotacji - azbest (edytowalny PDF)

Wymiana pieca CO:

  • Wniosek o udzielenie dotacji - piece (edytowalny PDF)
  • Wniosek o wypłatę dotacji - piece (edytowalny PDF)

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • Wniosek o udzielenie dotacji - przydomowe oczyszczalnie ścieków (edytowalny PDF)
  • Wniosek o wypłatę dotacji - przydomowe oczyszczalnie ścieków (edytowalny PDF)