• NUMERY KONT BANKOWYCH GMINY SIEWIERZ

Numery kont bankowych Gminy Siewierz

Opłata śmieciowa
    25 1050 1142 1000 0023 9997 3466

Podatki, czynsze, kary, darowizny, opłata skarbowa i pozostałe dochody
    68 1050 1142 1000 0023 4375 8864

Wadia, zabezpieczenie robót
    04 1050 1142 1000 0023 4376 3799

Opłata parkingowa
    73 1050 1142 1000 0023 4928 9617

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie
Punkt wpłat bezgotówkowych czynny w godzinach pracy urzędu.