• STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ

mgr Zdzisław Banaś

 • Telefon do sekretariatu:
  32 64 99 400, 32 64 99 401

 • Przyjmowanie interesantów
  Wtorek 14:00 - 16:00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ

mgr Damian Dawczyński

 • SEKRETARZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ

  mgr Ewa Orłowska
 • SKARBNIK GMINY

  mgr Agnieszka Zarychta
 • REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
  • Telefon do referatu: 32 64 99 407, 32 64 99 412
   Pokój Nr 9
   Kierownik Referatu Podatków i Opłat:
   Iwona Karcz
   Telefon: 32 64 99 408
   E-mail: I.Karcz@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr Monika Korusiewicz
   Telefon: 32 64 99 418
   E-mail: M.Korusiewicz@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   Mariola Fira
   Telefon: 32 64 99 410
   E-mail: M.Fira@Siewierz.pl

   Podinspektor ds. księgowości i wymiaru podatków i opłat
   lic. Marcin Jaworski
   Telefon: 32 64 99 410
   E-mail: M.Jaworski@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr inż. Justyna Dawczyńska
   Telefon: 32 64 99 415
   E-mail: J.Dawczynska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr Agnieszka Małota
   Telefon: 32 64 99 411
   E-mail: A.Malota@Siewierz.pl

   Pokój Nr 1
   Inspektor ds. wymiaru podatków
   mgr Monika Majewska
   Telefon: 32 64 99 414
   E-mail: M.Majewska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru podatków
   mgr Ewa Balcerek
   Telefon: 32 64 99 413
   E-mail: E.Balcerek@Siewierz.pl

   Punkt Wpłat Bezgotówkowych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jest czynny w godzinach pracy urzędu - tel. 32 64 99 418.

 • REFERAT KSIĘGOWOŚCI FINANSOWO - BUDŻETOWEJ
  • Telefon do referatu: 32 64 99 426

   Pokój Nr 16
   Główny Księgowy
   mgr Edyta Korzus
   Telefon: 32 64 99 429
   E-mail: E.Korzus@Siewierz.pl

   Pokój Nr 17
   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Justyna Dziuba
   Telefon: 32 64 99 430
   E-mail: J.Dziuba@Siewierz.pl

   Inspektor ds. księgowości finansowo budżetowej
   mgr Aleksandra Legawiec
   Telefon: 32 64 99 464
   E-mail: A.Legawiec@Siewierz.pl

   Pokój Nr 18
   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Danuta Skalska
   Telefon: 32 64 99 428
   E-mail: D.Skalska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Dorota Pawińska
   Telefon: 32 64 99 427
   E-mail: D.Pawinska@Siewierz.pl

 • REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
  • Telefon do referatu: 32 64 99 431

   Pokój Nr 19
   Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
   ---
   Telefon: 32 64 99 432
   E-mail: E.Orlowska@Siewierz.pl

   Pokój Nr 12
   Sekretarka
   mgr Karolina Struska
   Telefon: 32 64 99 400/401
   E-mail: K.Struska@Siewierz.pl

   Punkt Obsługi Interesanta
   Inspektor ds. obsługi POI i GCI
   mgr Tomasz Lebiocki
   Telefon: 32 64 99 420
   E-mail: T.Lebiocki@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
   mgr Anna Boroń
   Telefon: 32 64 99 434
   E-mail: A.Boron@Siewierz.pl

   Pomoc administracyjna
   Grażyna Bal
   Telefon:32 64 99 420
   E-mail: G.Bal@Siewierz.pl

   Pracownik gospodarczy

 • REFERAT OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI
  • Telefon do referatu: 32 64 99 480

   Pokój Nr 35
   p.o. Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji
   mgr Marcin Machura
   Telefon: 32 64 99 481
   E-mail: M.Machura@Siewierz.pl

   Inspektor ds. oświaty i kultury
   mgr Sylwia Filipczyk
   Telefon: 32 64 99 483
   E-mail: S.Filipczyk@Siewierz.pl

   Podinspektor ds. edukacji i kultury
   mgr Anna Wach
   Telefon: 32 64 99 485
   E-mail: A.Wach@Siewierz.pl

   Pomoc Administracyjna
   mgr inż. Grzegorz Bański
   E-mail: G.Banski@Siewierz.pl

   Podinspektor ds. edukacji i kultury
   mgr Paulina Janas
   E-mail: P.Janas@Siewierz.pl

    

 • REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Telefon do referatu: 32 64 99 442, 32 64 99 446

   Pokój Nr 31
   Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
   mgr Renisława Sułkowska
   Telefon: 32 64 99 447
   E-mail: R.Sulkowska@Siewierz.pl

   Pokój Nr 32
   Inspektor ds. rolnictwa
   Halina Wyszyńska
   Telefon: 32 64 99 448
   E-mail: H.Wyszynska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. geodezji
   lic. Iwona Trzcionka
   Telefon: 32 64 99 449
   E-mail: I.Trzcionka@Siewierz.pl

   Pokój Nr 24
   Inspektor ds. ochrony środowiska
   mgr inż. Ewelina Tondos-Hąc
   Telefon: 32 64 99 443
   E-mail: E.Tondos@Siewierz.pl

   Podinspektor ds. ochrony środowiska
   mgr inż. Agnieszka Śliwa
   Telefon: 32 64 99 443
   E-mail: A.Sliwa@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
   mgr inż. Ireneusz Baliński
   Telefon: 32 64 99 444
   E-mail: I.Balinski@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ochrony środowiska
   mgr inż. Agnieszka Gajek
   Telefon: 32 64 99 445
   E-mail: A.Gajek@Siewierz.pl

    

   Ekodoradca
   mgr Aneta Furtacz
   Telefon: 32 64 99 444
   E-mail: A.Furtacz@Siewierz.pl

    

    

   Pokój Nr 5
   Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
   Godziny pracy punktu:
   - poniedziałek, środa, czwartek 13:30-15:30
   - wtorek 15:00-17:00
   - piątek 8:00-10:00

   Ekodoradca - Czyste powietrze
   mgr Aneta Furtacz
   Telefon: 32 64 99 440
   E-mail: A.Furtacz@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ochrony środowiska - Czyste powietrze
   mgr inż. Ewelina Tondos-Hąc
   Telefon: 32 64 99 440
   E-mail: E.Tondos@Siewierz.pl
    

 • REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  • Telefon do referatu: 32 64 99 450

   Pokój Nr 25

   Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
   mgr Katarzyna Stefańczyk
   Telefon: 32 64 99 452
   E-mail: K.Stefanczyk@Siewierz.pl

   Inspektor ds. planowania przestrzennego
   mgr Justyna Borkowska
   Telefon: 32 64 99 451
   E-mail: J.Borkowska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. planowania przestrzennego
   Małgorzata Merta
   Telefon: 32 64 99 451
   E-mail: M.Merta@Siewierz.pl

 • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
  • Telefon do referatu: 32 64 99 458

   Pokój Nr 34
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
   mgr inż. Małgorzata Zdeb
   Telefon: 32 64 99 458
   E-mail: M.Zdeb@Siewierz.pl

   Inspektor d/s Gospodarki Lokalowej
   mgr Agnieszka Gajewska
   Telefon: 32 64 99 460
   E-mail: A.Gajewska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej w zakresie dot. dróg
   mgr inż. Karol Czekaj
   Telefon: 32 64 99 461
   E-mail: K.Czekaj@Siewierz.pl

   Inspektor ds. gospodarki komunalnej
   mgr inż. Malwina Wodzyńska
   Telefon: 32 64 99 459
   E-mail: M.Wodzynska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. gospodarki komunalnej
   mgr Elżbieta Brzozowska
   Telefon: 32 64 99 460
   E-mail: E.Brzozowska@Siewierz.pl


   Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
   mgr Renata Matyja
   Telefon: 32 64 99 459
   E-mail: R.Matyja@Siewierz.pl

 • WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, FUNDUSZY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • Telefon do referatu: 32 64 99 465
   E-mail do referatu: Inwestycje@Siewierz.pl

   Pokój nr 38
   Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
   mgr inż. Agnieszka Dobrowolska
   Telefon: 32 64 99 466, 32 64 99 467
   E-mail: A.Dobrowolska@Siewierz.pl

   Inpektor d/s zamówień publicznych
   dr Natalia Żochowska
   Telefon: 32 64 99 466
   E-mail: N.Zochowska@Siewierz.pl

   Pokój nr 30
   Podinpektor d/s zamówień publicznych
   mgr Agnieszka Kańtoch
   Telefon: 32 64 99 467
   E-mail: A.Kantoch@Siewierz.pl

   Pokój Nr 38
   Zastępca Kierownika d/s inwestycji
   mgr inż. Joanna Cesarz-Bajan
   Telefon: 32 64 99 472
   E-mail: J.Cesarz-Bajan@Siewierz.pl
    


   Inspektor d/s budownictwa
   ---
   Telefon: ---
   E-mail: ---

   Podinspektor d/s budownictwa
   mgr inż. Martyna Łukasik
   Telefon: 32 64 99 471
   E-mail: M.Lukasik@Siewierz.pl
   Pokój nr 37

   Zastępca Kierownika d/s pozyskiwania środków zewnętrznych
   mgr Joanna Trzcionka
   Telefon: 32 64 99 473
   E-mail: J.Trzcionka@Siewierz.pl

   Inspektor d/s współpracy zagranicznej i pozyskiwania środków zewnętrznych
   mgr Barbara Ciesielska-Pogoda
   Telefon: 32 64 99 469
   E-mail: B.Ciesielska@Siewierz.pl

    

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI BIURA RADY MIEJSKIEJ
 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. URZĘDU STANU CYWILNEGO
 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  • Pokój Nr 20
   Audytor Wewnętrzny
   mgr Justyna Tomasik
   Telefon: 32 64 99 423
   E-mail: J.Tomasik@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
  • Pokój Nr 15
   Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury fizycznej i zdrowia
   mgr Barbara Nowak
   Telefon: 32 64 99 425
   E-mail: B.Nowak@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO - RADCA PRAWNY
 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  • Pokój Nr 27
   Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
   mgr Olga Brzozowska
   Telefon: 32 64 99 457
   E-mail: O.Brzozowska@Siewierz.pl

 • REFERAT DS. INFORMATYKI
  • Telefon do referatu: 32 64 99 433

   Pokój Nr 28
   Kierownik Referatu ds. informatyki
   mgr inż Łukasz Matyja
   Telefon: 32 64 99 433
   E-mail: L.Matyja@Siewierz.pl

   Pokój Nr 15
   Inspektor ds. informatyki
   mgr inż Jarosław Fliski
   Telefon: 32 64 99 421
   E-mail: J.Fliski@Siewierz.pl

 • SEKRETARIAT
 • PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
 • SAMODZIELNE STANOWISKO KOMENDANT GMINNY DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  • Pokój Nr 27
   Samodzielne stanowisko Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej
   mgr inż. Andrzej Machura
   Telefon: 32 64 99 455
   E-mail: A.Machura@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO KOORDYNATOR DS. DOSTEPNOŚCI
  • Pokój Nr 15
   Samodzielne stanowisko Koordynator ds. dostępności
   mgr Barbara Nowak
   Telefon: 32 64 99 425
   E-mail: B.Nowak@Siewierz.pl