• STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ

mgr Zdzisław Banaś

 • Telefon do sekretariatu:
  32 64 99 400, 32 64 99 401

 • Przyjmowanie interesantów
  Wtorek 14:00 - 16:00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ

mgr Damian Dawczyński

 • SEKRETARZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ

  mgr Urszula Radziwołek
 • SKARBNIK GMINY

  mgr Agnieszka Zarychta
 • REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
  • Telefon do referatu: 32 64 99 407, 32 64 99 412
   Pokój Nr 9
   Kierownik Referatu Podatków i Opłat:
   Iwona Karcz
   Telefon: 32 64 99 408
   E-mail: I.Karcz@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr Monika Korusiewicz
   Telefon: 32 64 99 418
   E-mail: M.Korusiewicz@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   Mariola Fira
   Telefon: 32 64 99 410
   E-mail: M.Fira@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr inż. Justyna Dawczyńska
   Telefon: 32 64 99 415
   E-mail: J.Dawczynska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat
   mgr Agnieszka Małota
   Telefon: 32 64 99 411
   E-mail: A.Malota@Siewierz.pl

   Pokój Nr 1
   Inspektor ds. wymiaru podatków
   mgr Monika Majewska
   Telefon: 32 64 99 414
   E-mail: M.Majewska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. wymiaru podatków
   mgr Ewa Balcerek
   Telefon: 32 64 99 413
   E-mail: E.Balcerek@Siewierz.pl

   Punkt Wpłat Bezgotówkowych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jest czynny w godzinach pracy urzędu.

 • REFERAT KSIĘGOWOŚCI FINANSOWO - BUDŻETOWEJ
  • Telefon do referatu: 32 64 99 426

   Pokój Nr 16
   Główny Księgowy
   mgr Edyta Korzus
   Telefon: 32 64 99 429
   E-mail: E.Korzus@Siewierz.pl

   Pokój Nr 17
   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Justyna Dziuba
   Telefon: 32 64 99 430
   E-mail: J.Dziuba@Siewierz.pl

   Inspektor ds. księgowości finansowo budżetowej
   mgr Aleksandra Legawiec
   Telefon: 32 64 99 464
   E-mail: A.Legawiec@Siewierz.pl

   Pokój Nr 18
   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Danuta Skalska
   Telefon: 32 64 99 428
   E-mail: D.Skalska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. księgowości budżetowej
   mgr Dorota Pawińska
   Telefon: 32 64 99 427
   E-mail: D.Pawinska@Siewierz.pl

 • REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
  • Telefon do referatu: 32 64 99 431

   Pokój Nr 19
   Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
   mgr Ewa Orłowska
   Telefon: 32 64 99 432
   E-mail: E.Orlowska@Siewierz.pl

   Pokój Nr 12
   Sekretarka
   mgr Karolina Struska
   Telefon: 32 64 99 400/401
   E-mail: K.Struska@Siewierz.pl

   Punkt Obsługi Interesanta
   Inspektor ds. obsługi POI i GCI
   mgr Tomasz Lebiocki
   Telefon: 32 64 99 420
   E-mail: T.Lebiocki@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
   Anna Boroń
   Telefon: 32 64 99 434
   E-mail: A.Boron@Siewierz.pl

   Pomoc administracyjna
   Grażyna Bal
   Telefon:32 64 99 420
   E-mail: G.Bal@Siewierz.pl

   Pracownik gospodarczy

 • REFERAT OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI
  • Telefon do referatu: 32 64 99 480

   Pokój Nr 35
   Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji:
   dr Katarzyna Węcel-Ptaś
   Telefon: 32 64 99 481
   E-mail: K.Wecel-Ptas@Siewierz.pl

   Inspektor ds. promocji
   lic. Marcin Machura
   Telefon: 32 64 99 485
   E-mail: M.Machura@Siewierz.pl

   Podinspektor ds. edukacji i kultury
   mgr Paulina Janas
   Telefon: 32 64 99 483
   E-mail: P.Janas@Siewierz.pl

   Inspektor ds. edukacji i kultury
   mgr Sylwia Filipczyk
   Telefon: 32 64 99 483
   E-mail: S.Filipczyk@Siewierz.pl

   Pomoc Administracyjna
   mgr inż. Grzegorz Bański
   E-mail: G.Banski@Siewierz.pl

 • REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Telefon do referatu: 32 64 99 442, 32 64 99 446

   Pokój Nr 31
   Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
   mgr Renisława Sułkowska
   Telefon: 32 64 99 447
   E-mail: R.Sulkowska@Siewierz.pl

   Pokój Nr 32
   Halina Wyszyńska
   Telefon: 32 64 99 448
   E-mail: H.Wyszynska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. geodezji
   Grażyna Jakubczyk
   Telefon: 32 64 99 449
   E-mail: G.Jakubczyk@Siewierz.pl

   Pokój Nr 23
   Inspektor ds. ochrony środowiska
   mgr inż. Ewelina Tondos-Hąc
   Telefon: 32 64 99 443
   E-mail: E.Tondos@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
   mgr inż. Ireneusz Baliński
   Telefon: 32 64 99 444
   E-mail: I.Balinski@Siewierz.pl

   Inspektor ds. ochrony środowiska
   mgr inż. Agnieszka Gajek
   Telefon: 32 64 99 445
   E-mail: A.Gajek@Siewierz.pl

 • REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  • Telefon do referatu: 32 64 99 450

   Pokój Nr 25
   Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
   Ewa Czerwińska
   Telefon: 32 64 99 452
   E-mail: E.Czerwinska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. planowania przestrzennego
   mgr Justyna Borkowska
   Telefon: 32 64 99 451
   E-mail: J.Borkowska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. planowania przestrzennego
   Małgorzata Merta
   Telefon: 32 64 99 451
   E-mail: M.Merta@Siewierz.pl

 • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
  • Telefon do referatu: 32 64 99 458

   Pokój Nr 34
   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
   mgr inż. Małgorzata Zdeb
   Telefon: 32 64 99 458
   E-mail: M.Zdeb@Siewierz.pl

   Inspektor d/s Gospodarki Lokalowej
   mgr Agnieszka Gajewska
   Telefon: 32 64 99 460
   E-mail: A.Gajewska@Siewierz.pl

   Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej w zakresie dot. dróg
   mgr inż. Karol Czekaj
   Telefon: 32 64 99 461
   E-mail: K.Czekaj@Siewierz.pl

   Inspektor ds. gospodarki komunalnej
   mgr inż. Zbigniew Wylężek
   Telefon: 32 64 99 459
   E-mail: Z.Wylezek@Siewierz.pl

   Inspektor ds. gospodarki komunalnej
   mgr Elżbieta Brzozowska
   Telefon: 32 64 99 460
   E-mail: E.Brzozowska@Siewierz.pl

 • WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, FUNDUSZY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • Telefon do referatu: 32 64 99 465
   E-mail do referatu: Inwestycje@Siewierz.pl

   Pokój Nr 38
   Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
   inż. Dariusz Nowak
   Telefon: 32 64 99 466
   E-mail: D.Nowak@Siewierz.pl

   Zastępca Kierownika d/s inwestycji
   mgr inż. Paulina Mańka
   Telefon: 32 64 99 471
   E-mail: P.Manka@Siewierz.pl

   Inspektor d/s budownictwa
   mgr inż. Joanna Cesarz-Bajan
   Telefon: 32 64 99 472
   E-mail: J.Cesarz-Bajan@Siewierz.pl

   Inspektor d/s budownictwa
   mgr inż. Magdalena Gorzkowska
   Telefon: 32 64 99 468
   E-mail: M.Gorzkowska@Siewierz.pl

   Pokój nr 37
   Zastępca Kierownika d/s pozyskiwania środków zewnętrznych
   mgr Joanna Trzcionka
   Telefon: 32 64 99 473
   E-mail: J.Trzcionka@Siewierz.pl

   Inspektor d/s współpracy zagranicznej i pozyskiwania środków zewnętrznych
   mgr Barbara Ciesielska-Pogoda
   Telefon: 32 64 99 469
   E-mail: B.Ciesielska@Siewierz.pl

   Pokój nr 30
   Zastępca Kierownika d/s zamówień publicznych
   mgr inż. Agnieszka Dobrowolska
   Telefon: 32 64 99 467
   E-mail: A.Dobrowolska@Siewierz.pl

   Podinpektor d/s zamówień publicznych
   mgr Agnieszka Kańtoch
   Telefon: 32 64 99 467
   E-mail: A.Kantoch@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI BIURA RADY MIEJSKIEJ
  • Pokój Nr 36
   Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
   mgr Wioleta Sobczyk
   Telefon: 32 64 99 462
   E-mail: W.Sobczyk@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. URZĘDU STANU CYWILNEGO
  • Pokój Nr 4
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
   mgr Beata Galon-Śliwa
   Telefon: 32 64 99 416
   E-mail: B.Galon-Sliwa@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  • Pokój Nr 20
   Audytor Wewnętrzny
   mgr Justyna Tomasik
   Telefon: 32 64 99 423
   E-mail: J.Tomasik@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
  • Pokój Nr 15
   Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury fizycznej i zdrowia
   mgr Barbara Nowak
   Telefon: 32 64 99 425
   E-mail: B.Nowak@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO - RADCA PRAWNY
 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  • Pokój Nr 27
   Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
   mgr Olga Brzozowska
   Telefon: 32 64 99 457
   E-mail: O.Brzozowska@Siewierz.pl

 • REFERAT DS. INFORMATYKI
  • Telefon do referatu: 32 64 99 433

   Pokój Nr 28
   Kierownik Referatu ds. informatyki
   mgr inż Łukasz Matyja
   Telefon: 32 64 99 433
   E-mail: L.Matyja@Siewierz.pl

   Inspektor ds. informatyki
   mgr inż Jarosław Fliski
   Telefon: 32 64 99 433
   E-mail: J.Fliski@Siewierz.pl

 • SEKRETARIAT
 • PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
 • SAMODZIELNE STANOWISKO KOMENDANT GMINNY DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  • Pokój Nr 27
   Samodzielne stanowisko Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej
   mgr inż. Andrzej Machura
   Telefon: 32 64 99 457
   E-mail: A.Machura@Siewierz.pl

 • SAMODZIELNE STANOWISKO KOORDYNATOR DS. DOSTEPNOŚCI
  • Pokój Nr 15
   Samodzielne stanowisko Koordynator ds. dostępności
   mgr Barbara Nowak
   Telefon: 32 64 99 425
   E-mail: B.Nowak@Siewierz.pl