• POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

       

POLSKI ZWIĄZEK
EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW

Zarząd Oddziału Rejonowego
42-470 Siewierz, ul. Oleśnickiego 1

 


Skarbnikowi PZERiI rejon w Siewierzu
koleżance Halinie Majewskiej
wyrazy najszczerszego współczucia
w związku ze śmiercią męża
Kazimierza Majewskiego
 
składa Zarząd


Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy Siewierz już od 27 lat funkcjonuje Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który wg stanu na 31.12.2020r. zrzesza ogółem 723 osoby. Jest to organizacja pozarządowa, dobrowolna, samodzielna, neutralna pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Związek działa w oparciu o Statut uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, Instrukcję Organizacyjną i Zasady Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku.


Celem działania Związku jest:
 • Poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym środowiska.
 • Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego seniorów.
 • Reprezentowanie ich interesów wobec władzy i administracji publicznej i samorządowej, oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Dla osiągnięcia wymienionych celów Związek:
 • Udziela pomocy członkom w sprawach socjalno-bytowych.
 • Prowadzi związkową kasę pogrzebową.
 • Organizuje zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu.
 • Wykorzystuje wszelkie dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów i inwalidów.
 • Współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej.
 • Podejmuje działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej) albo uznana przez właściwy organ za inwalidę. Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej oraz ich nie pracujący współmałżonek. W strukturze Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Siewierzu działa Koło Siewierz (343 osoby) oraz trzy Koła Terenowe: w Wojkowicach Kościelnych (166 osób), Brudzowicach (106 osób) i Żelisławicach (108 osób). Aby zostać członkiem naszego Związku należy w momencie zapisu przedstawić – dowód osobisty, legitymację emeryta-rencisty, wypełnić odpowiednią deklarację oraz złożyć jedno zdjęcie do legitymacji. Ponadto opłacić wpisowe 3,00 zł, za legitymację 5,00 zł oraz składkę członkowską w wysokości 3,00 zł miesięcznie.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu
Adres: 42-470 Siewierz, ul. Oleśnickiego 1
e-mail: zwiazekemerytow@siewierz.pl

Skład Zarządu Rejonowego:
Dyrda Renata – przewodnicząca – tel. 504 232 295,
Kubisa Bogusława – zastępca przewodniczącej ds. finansowych,
Korusiewicz Bogusława – zastępca przewodniczącej,
Zaremba Lidia – sekretarz,
Majewska Halina – skarbnik.

Komisja Oświatowa i Turystyczna:
Orłowska Krystyna – przewodnicząca – tel. 796 972 953,
Rok Teodozja – członek,
Wylon Maria – członek,
Rzepecka Krystyna – członek.

Komisja Socjalno-Bytowa:
Świeboda Wacław – przewodniczący,
Kalarus Zdzisław – człoenk,
Mizerski Andrzej – człoenk.

Komisja Rewizyjna:
Gwoździewicz Daniela – przewodnicząca,
Gorzkowska Bogusława – członek,
Jakubczyk Jadwiga – członek.

Koło Terenowe w Wojkowicach Kościelnych
Adres: 42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Dąbrowska 2

Skład Zarządu Koła.
Wieczorek Teresa – przewodnicząca – tel. 604 835 306,
Parzoch Mieczysława – księgowa,
Korzec Mirosława – sekretarz,
Gruszka Grażyna – skarbnik,
Żak Danuta – przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej i Turystyki.

Koło Terenowe w Brudzowicach
Adres: 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 2

Skład Zarządu Koła.
Kieras Lidia – przewodnicząca – tel. 509 470 657
Czapla Janina – zastępca przewodniczącej,
Majcherczyk Teodozja – sekretarz,
Pająk Halina – skarbnik,
Bajor-Urbańczyk Zofia – członek.

Koło Terenowe w Żelisławicach
Adres: 42-470 Żelisławice, budynek OSP Żelisławice

Bieniek Alicja - przewodnicząca - tel. 609 851 958,
Nieścierók Grażyna – zastępca przewodniczącej,
Piechowska Jadwiga – skarbnik,
Machura Halina – sekretarz,
Matan Bożena – przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej i Turystyki.

Plan dyżurów związkowych w poszczególnych organizacjach jest następujący:

 1. Zarząd Rejonowy w Siewierzu pełni dyżury w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00 w biurze przy ul. Olesnickiego 1 (od 01.04.2023r.)
 2. Zarząd Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych pełni dyżury w każdy czwartek od godz. 16:00 do 18:00 w biurze budynku Gminy przy ul. Dąbrowskiej 2.
 3. Zarząd Koła Terenowego w Brudzowicach pełni dyżury w każdy poniedziałek od godz.16:00 do 17:00 w biurze Wiejskiego Ośrodka Kultury ul. Szkolna 2.
 4. Zarząd Koła Terenowego w Żelisławicach w budynku OSP Żelisławice.


Zaproszenia i ogłoszenia

Osoby, które w dalszym ciągu chcą należeć do PZERiI prosimy o uregulowanie zaległych składek.

 OGŁOSZENIA


Plan wyjazdów w 2024 roku

Lp. MIEJSCOWOŚĆ TERMIN POBYTU KOSZT WYJAZDU (całkowity)
1 m1 d1 c1
2 m2 d2 c2
3 m3 d3 c3
4 m4 d4 c4
5 m5 d5 c5

Bardzo ważne ogłoszenie

Mamy dwa miejsca na wyjazd na wczasy wypoczynkowe do Darłówka w terminie od 14 do 21 czerwca 2024 r.

Bardzo liczymy na pozytywne zainteresowanie tym wyjazdem ponieważ rozwiązałoby nam organizatorom problem w dotrzymaniu umowy z biurem, z którym podpisana mamy umowę. Koszt całkowity dla członka PZERiI to 1600 zł/os., a dla osób nie będących członkami 1700 zł/os.

Wyjazd do DARŁOWKA jest o godz. 7:00 z parkingu Domu Kultury. Do miłego zobaczenia.

Nr kontaktowy 796 972 953.

HR

HR

Zapisy i wszystkie wpłaty za organizowane spotkania i wyjazdy przyjmujemy w naszym biurze w poniedziałki w godz. od 10:00 do 12:00,
a wyjazdy autokarów są z parkingu przy Domu Kultury.


Propozycje wyjazdów w 2024 roku

WYCIECZKI

L.p. Miejscowość Termin pobytu Godzina wyjazdu Całkowity koszt
1. Łowicz, Nieborów, Żelazowa Wola 15 – 16.05 7:00 550,00 zł
2. Sielpia, Kielce 2 – 3.07 7:00 400,00 zł
3. Sandomierz, Kazimierz Dolny 30 – 31.07 7:00 400,00 zł
4. Piotrków Trybunalski 4.09 7:00 190,00 zł

WCZASY WYPOCZYNKOWE

L.p. Miejscowość Termin pobytu Całkowity koszt
1. Darłówko – Os. Wczasowy BARTEK 14 – 21.06 1 700,00 zł
2. Mazury 19 – 26.08 1 750,00 złwycieczka Sielpia - polska Ibiza
wycieczka Sandomierz - Kazimierz Dolny
wycieczka Piotrków Trybunalski
wczasy wypoczynkowe Darłówko
wczasy Mazury


 

Ogłoszenie

 

Orgaznizujemy wyjazd do Zawiercia na występ

Kabaretu Paranienormalni.

Odbędzie się on 06.11.2022 roku (niedziela) o godz. 16:00.

 

Cena biletu – 70 zł. Pierwszeństwo zakupu mają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w czasie dyzurów w środy od godz. 10:00 – 12:00.