• 18
    STY 2021

  • Decyzja zezwalająca na usunięcie 84 sztuk drzew

Numer wpisu: 14
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia: Decyzja zezwalająca na usunięcie 84 sztuk drzew
Znak sprawy: GGś-II.6131.000019.2017
Data wydania (RRRR-MM-DD): 2017-10-06
Nazwa organu który wydał decyzję: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Nazwa podmiotu którego decyzja/postanowienie dotyczy: Zastępca Naczelnika Wydziału Ekologii i Rolnictwa, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia:
Miejsce przechowywania: Referat Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska w/m
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia: Decyzja ostateczna
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: -
Numery innych kart dotyczacych podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie: -
Uwagi: -