• 18
    STY 2021

  • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieiwerz

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieiwerz
Zakres przedmiotowy dokumentu: Procedury dotyczące bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierającymi azbest na terenie Miasta i Gminy Siewierz
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 2009-03-04
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: Burmistrz Miasta i Gminy Sieiwerz
Organ zatwierdzający dokument:Burmistrz Miasta i Gminy Sieiwerz
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta i Gminy Sieiwerz ul. Żwirki iWigury 16, 42 - 470 Sieiwerz
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: brak
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu:
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: brak
Uwagi: brak