• 18
    STY 2021

  • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2009 - 2012

Numer wpisu: 3
Nazwa dokumentu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2009 - 2012
Zakres przedmiotowy dokumentu: Zrównoważony rozwój gminy z uwzględnieniem poprawy w zakresie ochrony zdrowia i środwiska naturalnego
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 2009-10-29
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Brbary 21a, 40 - 053 Katowice
Organ zatwierdzający dokument:Rada Miejska w Siewierzu
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: brak
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu:
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: brak
Uwagi: brak