• 18
    STY 2021

  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz
Zakres przedmiotowy dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 0000-00-00
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: IGO Sp. z o.o. ul. Wybickiego 17 lok.8 31-302 Kraków
Organ zatwierdzający dokument:Rada Miejska w Siewierzu
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: Dokument publicznie dostępny
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu: -
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: -
Uwagi: -