• 18
    STY 2021

  • Raport o odziaływaniu na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Zbieranie i czasowe magazynowanie niektórych odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i niebezpieczne w pomieszczeniach magazynowych oraz boksach i placu manewrowym na terenie działek o nr geod.: 4945, 4946, 4947, przy ul. Krakowskiej 45, Siewierskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Siewierzu , przez Spółkę A.S.A. Eko Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 10/13

Numer wpisu: 3
Nazwa dokumentu: Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2008-06-02
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krakowska 45 , 42 - 470 Sieiwierz
Zamawiający wykonanie dokumentu: Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - INŻYNIERIA ul. Wolności 94 , 41 - 800 Zabrze
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 , 42 - 470 Sieiwerz
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana:
Numery innych kart:
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak
Uwagi: