• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko nr 01/07/2006

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: ocena oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny ze złoza dolomitu ,,Podlesna '' przez Przedsiebiorstwo Wielobranżowe ,, PROMAG '' Sp. zo.o. ul. Podlesna , 42 - 470 Żelisławice
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2006-07-10
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Przedsiebiorstwo Wielobranżowe ,, PROMAG '' Sp. zo.o. ul.Podlesna , 42 - 470 Żelisławice
Zamawiający wykonanie dokumentu: Przedsiebiorstwo Usług Specjalistycznych ,, ERGOTECH '' Sp. zo.o. ul. Gliwicka 97a , 40 - 855 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul.Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: 2
Numery innych kart: 2
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak
Uwagi: