• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsiewziecia na śrdowisko

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na śrowisko pn. : odkrywkowe wydobywanie kopalin ze złoża dolomitu ,, Podleśna '' przez Przedsiebiorstwo Wielobranżowe ,, PROMAG '' Sp. zo.o. ul. Podleśna , 42 - 470 Żelisławice
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2006-07-10
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Przedsiębiorstwo Wielobranzowe ,, PROMAG '' Sp. zo.o. ul. Podlesna , 42 - 470 Żelisławice
Zamawiający wykonanie dokumentu: Przedsiebiorstwo Usług Specjalistycznych ,, ERGOTECH '' Sp. zo.o. ul. Gliwicka 97 a , 40 - 855 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 , 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: bark
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: 2
Numery innych kart: 2
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak
Uwagi: