• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Ocena oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko pn. odkrywkowe wydobywanie kopalin ze złoża dolomitu Podlesna przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PROMAG Sp. z o.o. w Żelisławicachul. Podlesna , 42 - 470 Siewierz
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2006-07-10
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o. ul. Podleśna , 42 - 470 Żelisławice
Zamawiający wykonanie dokumentu: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych ERGOTECH Sp. z o.o. ul. Gliwicka 97a , 40-855 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: 2
Numery innych kart:
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak
Uwagi: