• 18
    STY 2021

  • raport oddziałaywania przedsięwzięcia na środowisko

Numer wpisu: 10
Nazwa dokumentu: ocena oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2010-10-00
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,FABET'' Adam Flak ul. Kielecka 30d, 42 - 470 Siewierz
Zamawiający wykonanie dokumentu: dr inż. Eugeniusz Orszulik Biegły w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko Wojewoda Śląski Świdectwo nr 205 ul. Wijeska 1, 40 - 108 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania:
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: 9,10
Numery innych kart: 4
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:-----------
Uwagi: