• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Numer wpisu: 2
Nazwa dokumentu: ocena oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2011-07-00
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): osoba fizyczna
Zamawiający wykonanie dokumentu: WERONA Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 10, 40 - 020 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: ------
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: 5.11
Numery innych kart: 5.11
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:-----------
Uwagi: