• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: Odkrywkowa eksploatacja dolomitów triasowych i dewońskich ze złoża ,, Brudzowice

Numer wpisu: 5
Nazwa dokumentu: Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2013-01-10
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. ul. Bacholińska 11, 42 - 470 Siewierz
Zamawiający wykonanie dokumentu: Werona Sp. z o.o Pracownia Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 10, 40 - 020 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: brak zastrzeżeń
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana: A,B
Numery innych kart: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak uwag
Uwagi: