• 18
    STY 2021

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla pn. : Budowa stacji paliw płynnych i gazowych zlokalizowanej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej na działkach o nr geodezyjnych: 777/4, 778,779/2, (k.m. 10)

Numer wpisu: 3
Nazwa dokumentu: Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2014-05-05
Data sporządzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): PHU ,,OIL - TOM
Zamawiający wykonanie dokumentu: EKOID ul. Łączna 3/40 , 40 - 236 Katowice
Wykonanie dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz
Miejsce przechowywania: brak zastrzeżeń
Zastrzeżenia dotyczace udostepniana:
Numery innych kart: A,B
Numery innych kart w wykazie dotyczacych podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu:brak uwag
Uwagi: