• Pracownie komputerowe w szkołach

W szkołach na terenie Gminy Siewierz znajduję się łącznie 12 pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Informacja dotycząca pracowni komputerowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEWIERZU

W Zespole Szkół w Siewierzu uczniowie mogą korzystać z komputerów znajdujących się w następujących salach:

1. Pracownia komputerowa szkoły podstawowej

Szkoła otrzymała pracownię komputerową w 2007r. w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Pracownie komputerowe dla szkół” . Wyposażona została w:

  • 1 zestaw komputerowy serwer,
  • 10 zestawów komputerowych dla uczniów,
  • laptop,
  • skaner,
  • sieciowa drukarka laserowa czarno – biała,
  • wideoprojektor.

2. Pracownia komputerowa gimnazjum

Pracownia otrzymana została w 2001r. w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”. Wyposażona została w 10 zestawów komputerowych. W 2008r. zmodernizowano pracownię wymieniając przestarzałe technicznie monitory na nowe typu LCD.

3. Internetowe centrum informacji multimedialnej

W 2006r. szkoła otrzymała „Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyposażona została w:

  • 4 zestawy komputerowe dla uczniów,
  • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka).


4. Świetlica internetowa

Została zakupiona w 2008r. ze środków budżetowych szkoły. Wyposażona została w 6 zestawów komputerowych.


5. Świetlica gimnazjum

W świetlicy gimnazjum znajduje się jedno stanowisko komputerowe dla uczniów zakupione w 2008r.


6. Sala interaktywna

Sala interaktywna powstała w 2009r. Wyposażona została w tablicę interaktywną, laptop oraz projektor multimedialny. Sprzęt znajdujący się w tej sali wykorzystywany jest przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych.


7. Sala multimedialna

Sala postała w 2008r. Wyposażona jest w laptop oraz projektor multimedialny. Uczniowie mogą wykorzystywać znajdujący się tam sprzęt do prezentacji multimedialnej oraz do projekcji filmów.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRUDZOWICACH

Zespół Szkół w Brudzowicach posiada jedną pracownię komputerową, którą otrzymał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownia komputerowa dla szkół”. Edycja 2006 r. Wyposażona została w 10 kompletnych zestawów komputerowych.


ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych posiada jedną pracownię komputerową o liczbie komputerów 11 + laptop, którą otrzymał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownia komputerowa dla szkół”. Edycja 2006 r.


ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISŁAWICACH

Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach posiada jedną pracownię komputerową, którą otrzymał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownia komputerowa dla szkół”. Edycja 2006 r. Wyposażona została w 11 kompletnych zestawów komputerowych.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SIEWIERZU

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu posiada jedną pracownię komputerową, którą otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownia komputerowa dla szkół”. Edycja 2006 r. Wyposażona została w 12 kompletnych zestawów komputerowych.


SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIEWKACH

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu posiada jedną pracownię komputerową, którą otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownia komputerowa dla szkół”. Edycja 2006 r. Wyposażona została w 10 kompletnych zestawów komputerowych.