• Teren inwestycyjny pod usługi lub produkcję w Wojkowicach Kościelnych - działka nr 797/1

   Teren inwestycyjny w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Przeczyckiej obejmuje działkę nr 797/1. Teren działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest w większości symbolem PU – tereny usługowo-produkcyjne oraz w niewielkiej części KS-1 2/2 – tereny komunikacji drogi ekspresowej. Obszary ten graniczy od strony północnej z ulicą Przeczycką i drogą ekspresową S1, od zachodu z drogą Marcinków – Zawodzie, od południa z terenami niezabudowanymi, od wschodu z terenem inwestycyjnym (działka 797/2 – obecnie niezagospodarowana). Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektroenergetyczną i gazową. W planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości działka przeznaczona jest do sprzedaży. Teren inwestycyjny położony jest przy doskonałym połączeniu komunikacyjnym - bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S1, węzła w Podwarpiu i DK86 (łącząca DK1 z Katowicami i Tychami) oraz w niewielkiej odległości od DK1 (Gdańsk-Toruń-Łódź-Częstochowa-Dąbrowa Górnicza-Cieszyn). W niedalekim sąsiedztwie Siewierza znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. 

Oznaczenie terenu symbolem PU w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje:

 • tereny usług dla realizacji różnorodnej działalności komercyjnej: handel, gastronomia, rzemiosło, hurtownie i inne,
 • tereny produkcyjne z zakresu drobnej wytwórczości, którego ewentualne oddziaływanie zamykać się ma w ramach działki,
 • zakaz lokalizacji zakładów i urządzeń szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Lokalizacja nieruchomości:

 • woj. śląskie, Gmina Siewierz, Wojkowice Kościelne przy ul. Przeczyckiej
 • w niedużej odległości od centrum Siewierza i ważnych szlaków komunikacyjnych

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
Tel.: 32 64 99 400, Faks: 32 64 99 402,
E-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl

Charakterystyka działki:

 • Obecne użytkowanie: Zbiornik retencyjny, pozostała część działki niezagospodarowana
 • Powierzchnia: 0,6682 ha
 • Uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i gazowa

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: Ulica Przeczycka
 • Autostrada / droga krajowa: S1, DK1, DK86
 • Kolej: Dworzec Kolejowy w Będzinie (20 km), Dworzec Kolejowy w Zawierciu (22 km) § Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowi
  cach (14 km)