• Szlak zamkowy trasa: Zamek w Siewierzu - Zbiornik Kuźnica Warężyńska

Długość: 12,6km

Przebieg szczegółowy: ruiny Zamku Siewierskiego – ul. Krakowska – ul. Młyńska (Zalew Przeczycko-Siewierski) – Zawarpie – Podwarpie – ul. Podskale – ul. Piastowska – ul. Dąbrowska – Zbiornik Kuźnica Warężyńska

Szlak Zamkowy to nowa ścieżka rowerowa łącząca dwa atrakcyjne produkty turystyczne gminy: Zamek w Siewierzu i Zbiornik Kuźnica Warężyńska. Miejscami biegnie ona równolegle do szlaku rowerowego im. Walentego Roździeńskiego.

Szlak Zamkowy składa się z nowo wybudowanej drogi szutrowej o długości 2,65 km oraz 9,95 km pozostałych dróg publicznych. Miejsca połączeń ścieżki szutrowej z jezdnią asfaltową wzmocniono kostką betonową. Nowy odcinek ścieżki łączy ulicę Młyńską w Siewierzu z ulicą Zachodnią w Dąbrowie Górniczej. Znajduje się przy nim szutrowy placyk do odpoczynku wyposażony w stół, ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Przy zbiorniku wodnym zainstalowano drugi placyk rekreacyjny, na którym również zamontowano obiekty małej architektury. Cała ścieżka od Zamku w Siewierzu do zbiornika Kuźnica Warężyńska została oznakowana charakterystycznymi słupkami z piktogramami wskazującymi na przebieg trasy.

Inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia planowanego przez gminę Siewierz. W roku 2011 planuje się zagospodarowanie na cele sportowe terenów przy Zamku w Siewierzu, na które składać się będzie budowa 2 kortów tenisowych, placu zabaw, skate parku i bieżni. Cała inwestycja realizowana jest w ramach dużego, partnerskiego projektu pod nazwą: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – etap I. Zadanie planowane przez Gminę Siewierz wyniesie 2 536 680,85 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z którego gmina Siewierz pozyskała wsparcie w kwocie 910 377,12 zł [stan na 29.12.2010 r.].