• Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności na lata 2024-2026

Zarządzenie Nr 120.23.2024 w sprawie: przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz na lata 2024-2026 – link