Transplantacja - dlaczego warto zostać dawcą narządów?

Transplantacja to przeszczep narządu, tkanki lub komórek z jednego ciała do innego. Codziennie 15 osób na świecie umiera, czekając na przeszczep. W Polsce w przypadku stwierdzenia zgonu obowiązuje zasada domniemanej zgody, zgodnie z którą, w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu za życia wobec dawstwa narządów, osoba zmarła zostaje uznana za potencjalnego dawcę narządu. Transplantacja to szansa na życie nawet dla półtora tysiąca osób rocznie.

Każdy z nas może wyrazić chęć bycia dawcą narządów w przypadku śmierci poprzez dobrowolne oświadczenie woli, które można nosić przy sobie lub dołączyć do dokumentacji medycznej. Traktowane jest jako informacja o naszej decyzji na wypadek śmierci, ale przede wszystkim stanowi przekaz i próbę zwiększania świadomości wśród znajomych, krewnych i innych osób, które nie są przekonane bądź niechętne do zostania dawcą narządów.

Oświadczenie o zgodzie na transplantację ma charakter informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać, ani rejestrować w żadnym systemie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, wydrukować i poinformować swoich bliskich (tu znajdziesz stosowne oświadczenie). Własnoręczne podpisane oświadczenie ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.

Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia, daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu, można dokonać pobrania jej narządów.
Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.

Jeżeli ktoś za życia stanowczo nie wyraża zgody na zostanie dawcą narządów w przypadku swojej śmierci, powinien zgłosić to w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (tu znajdziesz stosowny formularz). W przypadku pominięcia tego kroku, zgodnie z zasadą domniemanej zgody, taka osoba w przypadku braku sprzeciwu, zostanie uznana za potencjalnego dawcę narządów.

Inną możliwością jest własnoręcznie podpisane oświadczenie lub w przypadku oświadczenia ustnego, złożenie go w obecności przynajmniej 2 świadków, którzy w sposób pisemny potwierdzą sprzeciw.

W przypadku osoby małoletniej, rodzic/opiekun prawny może wyrazić sprzeciw w jego imieniu, ale jeśli osoba niepełnoletnia ukończyła 16 rok życia, może już sama wyrazić własną wolę.

Niezależnie od tego jaka jest Twoja decyzja, w każdym przypadku bardzo ważne jest poinformowanie bliskich, jaka jest Twoja wola.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu transplantacji znajdują się w poniżej zamieszczonych linkach:

 
Artykuł zamieszczony w odpowiedzi na petycję 1.2023: