• Placówki oświatowe na terenie gminy Siewierz

Podlegające Gminie Siewierz

Podelgajace powiatowi będzińskiemu:

 • Zespól Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
  42-470 Siewierz, ul. Tadeusza Kościuszki 15
  Telefon: 32 674 16 12
  Strona: http://www.zsoits.edu.pl/
   
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siewierzu
  (na terenie Zespołu Szkół)
  42-470 Siewierz, ul. T. Kościuszki 15
  Telefon: 32 674 15 87