• Placówki oświatowe na terenie gminy Siewierz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siewierzu
42-470 Siewierz, ul. T. Kościuszki 15
Telefon: 32 67 41 587

Przedszkole Publiczne w Siewierzu
42-470 Siewierz, ul. Słowackiego 1
Telefon: 32 67 41 566

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 31
Telefon: 32 67 41 335

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu
42-470 Siewierz, ul. Długa 2
Telefon: 32 67 41 623

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych
(Oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie)
42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Zachodnia 4
Telefon: 32 67 41 053

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
(Odział przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza)
42-470 Siewierz, ul. Przyszłości 9
Telefon: 32 67 41 750

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach
42-470 Siewierz, ul. Szkolna 41
Telefon: 32 67 41 643

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
(Liceum Ogólnokształcące, Technikum Logistyczne)
42-470 Siewierz, ul.Kościuszki 15
Telefon: 32 67 41 612