• Pozostałe instytucje na terenie gminy Siewierz

Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (SPGK) Sp. z o.o.
42-470 Siewierz, ul. Krakowska 45
Telefon: 32 67 41 826

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu (ZUWiK)
42-470 Siewierz, ul. Ściegna 9
Telefon: 32 67 41 338