o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod deklaracji Opis deklaracji
DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
DO-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,zabudowanych budynkami wielolokalowymi
DO-3 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy