• Plan kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku

Plan kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz na 2024 r.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 0050.57.2023 z dnia 29.08.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ustalam następujący plan kontroli na 2024 r. w zakresie:

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi.

  L.p. Kontrolowany Liczba planowanych kontroli. Termin kontroli Kontrolujący
  1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości:
  Leśniaki, Kuźnica Podleśna
  10 I Kwartał Upoważnieni pracownicy
  Referatu Gospodarki Gruntami
  i Ochrony Środowiska
  2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Siewierz ul.: Kielecka, Żwirki i Wigury, Kolejowa, Wąska, Mostowa, Strażacka, Klubowa, Nowa, Źródlana, Krzywa, Leśna
  10 II kwartał
  3 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Żelisławice ul. Przyszłości, Kwiatowa, Miła, Górny Las, Niwecka, Rolnicza
  10 III Kwartał
  4 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Brudzowice ul. Krzanów, Jagodowa, Cisowa, Katowicka
  10 IV kwartał
   
   
 2. Gospodarka nieczystościami ciekłymi.

  Lp. Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Termin kontroli Kontrolujący
  1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości:
  Leśniaki, Kuźnica Podleśna, Wojkowice Kościelne ul. Zawodzie
  120 I Kwartał Upoważnieni pracownicy
  Referatu Gospodarki Gruntami
  i Ochrony Środowiska
  2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Siewierz ul.: Kielecka, Żwirki i Wigury, Kolejowa, Wąska, Mostowa, Strażacka, Klubowa, Nowa, Źródlana, Krzywa, Leśna
  100 II Kwartał
  3 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Żelisławice ul. Przyszłości, Kwiatowa, Miła, Górny Las, Niwecka, Rolnicza, Słowik
  100 III Kwartał
  4 Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości
  Brudzowice ul. Krzanów, Jagodowa, Cisowa, Katowicka
  100 IV Kwartał

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
mgr Zdzisław Banaś